The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Law - 2011

51 to 60 of 779
1 ... 31   41   51   61   71 ... 151 ... 231 ... 311 ... 381 ... 461 ... 541 ... 621 ... 701 ... 771

51  download 228770 Report: Antenne 2010: trends in alcohol, tabak en drugs bij jonge Amsterdammers
A. Benschop, T. Nabben, D.J. Korf (2011), p. 268
52  download 346043 Report: Flevomonitor 2010: kwetsbare groepen en huiselijk geweld
A. Benschop, D.J. Korf (2011), p. 130
53   Report: Study on the protection of workers' rights in subcontracting processes: the Netherlands. Core report
L. van den Berg, S.S.M. Peters (2011), p. 15
54   Report: Study on the protection of workers' rights in subcontracting processes: the Netherlands. Survey report
L. van den Berg, S.S.M. Peters (2011), p. 31
55   Article: Vrijwilligerswerk, de stille reserve van onze welvaartsstaat: rechtspositionele aspecten van opmerkelijk verschijnsel
Y. Berkeljon, D. Christe in: Nederlands Juristenblad, Vol. 86 (2011), p. 797-803
56   Book review: 
J. Besamusca in: CLR News, Vol. 2011 (2011), p. 87-91 , The precariat: the new dangerous class
57   Article: De kloof tussen insiders en outsiders groeit: hervorm de arbeidsmarkt
J. Besamusca, J. Cremers in: Socialisme en Democratie, Vol. 68 (2011), p. 98-104
58  download 483140 Dissertation: Law, practice and convention in the constitution of the European Union
T.W.B. Beukers (2011), p. 419
59   Article: Barriers and enablers in the implementation of a provider-based intervention to stimulate culturally appropriate hypertension education
E.J.A.J. Beune, J.A. Haafkens, P.J.E. Bindels in: Patient Education and Counseling, Vol. 82 (2011), p. 74-80
60   Article: Brussels Memorandum of Understanding inzake digitalisering en online beschikbaarstelling van out-of-commerce boeken en tijdschriften
A.C. Beunen, L. Guibault in: AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, Vol. 2011 (2011), p. 221-228