The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Law - 2011

431 to 440 of 878
1 ... 81 ... 171 ... 261 ... 351 ... 411   421   431   441   451 ... 521 ... 611 ... 701 ... 781 ... 871

431   Book editorial: Annotated leading cases of international criminal tribunals - Vol. 32: The International Criminal Tribunal for Rwanda November-December 2008
A. Klip, G. Sluiter (2011), p. 763
432   Book editorial: Burgerlijk Wetboek 2011/2012
R.J.Q. Klomp, C. Mak (2011), p. 862
433   Article: The effects of parental reading socialization and early school involvement on children's academic performance: a panel study of primary school pupils in the Netherlands
R. Kloostermann, N. Notten, J. Tolsma, G. Kraaykamp in: European Sociological Review, Vol. 27 (2011), p. 291-306
434  download 342593 Chapter: Dynamiek en bescherming: waar liggen de grenzen?
S. Klosse, S. Peters in: Een trip langs de hagen van het socialezekerheidsrecht: liber amicorum voor prof. mr. J. Riphagen (2011), p. 35-50
435   Report: 'Het nieuwe werken' en de arbeidsrechtelijke regelgeving
R. Knegt, J.A. de Groot, R.H. van het Kaar, G.J. Mulder, J.R. Popma, M.H. Schaapman, E. Verhulp (2011), p. xx, 97
436  download 342595 Chapter: Verwijtbare werkloosheid en incentivering: two is company, three is none
R. Knegt in: Een trip langs de hagen van het socialezekerheidsrecht: liber amicorum voor prof. mr. J. Riphagen (2011), p. 5-18
437   Chapter: Wat komt er terecht van flexibilisering en zekerheid in het arbeidsrecht?
R. Knegt, F. Tros in: Recht van onderop: antwoorden uit de rechtssociologie (2011), p. 371-386
438   Chapter: De passieve personele werkingssfeer van het EU Handvest van de Grondrechten
C. Koedooder, R. van Ooik in: De regels en het spel: opstellen over recht, filosofie, literatuur en geschiedenis aangeboden aan Tom Eijsbouts (2011), p. 183-195
439   Chapter: De programmatische aanpak in het omgevingsrecht
N. Koeman in: Goed verdedigbaar: vernieuwing van bestuursrecht en omgevingsrecht: opstellen aangeboden aan prof. mr. P.J.J. van Buuren ter gelegenheid van diens afscheid als hoogleraar bestuursrecht in het bijzonder ruimtelijk bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht (2011), p. 391-400
440  download 350517 Chapter: Kiezen en delen in het omgevingsrecht
N. Koeman in: Bezinning op het omgevingsrecht: essays over de toekomst van het omgevingsrecht (2011), p. 120-134