The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Law - 2011

321 to 330 of 899
1 ... 81 ... 171 ... 261 ... 301   311   321   331   341   351 ... 441 ... 531 ... 621 ... 711 ... 801 ... 891

321   Article: DCFR en goederenrecht in de praktijk: over zekerheid en rafelranden
M. Haentjens in: Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, Vol. 28 (2011), p. 375-380
322   Article: Art. 3:90 lid 2 BW: geen kwestie van rechtvaardigheid, maar van rechtszekerheid
D.J.Y. Hamwijk in: Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, Vol. 142 (2011), p. 356-361
323   Article: Een openbaar register voor bezitloze zekerheidsrechten op roerende zaken: in ieder geval niet van belang voor de concurrente (handels)crediteur
D.J.Y. Hamwijk in: Tijdschrift voor Insolventierecht, Vol. 2011 (2011), p. 6-13
324   Article: Kenbaarmaking en feitelijke macht - Over het “statische” aspect van het publiciteitsbeginsel
D.J.Y. Hamwijk in: Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, Vol. 142 (2011), p. 133-140
325   Article: Public filing with regard to non-possessory security rights in tangible assets as contemplated by the DCFR: of no benefit to unsecured (trade) creditors
D.J.Y. Hamwijk in: European Review of Private Law, Vol. 19 (2011), p. 613-629
326  download 221404 Dissertation: Autonomie van de nationale rechter in het Europees recht: een verkenning van de praktijk aan de hand van de Nederlandse Europeesrechtelijke rechtspraak over de vestigingsvrijheid en het vrijedienstenverkeer
H.J. van Harten (2011), p. 278
327   Chapter: Preface to the fourth edition
A.S. Hartkamp, M.W. Hesselink, E.H. Hondius, C. Mak, C.E. du Perron in: Towards a European civil code. - 4th rev. and exp. ed. (2011), p. xlv-xlvi
328  download 207615 Book editorial: Towards a European civil code. - 4th rev. and exp. ed.
A.S. Hartkamp, M.W. Hesselink, E.H. Hondius, C. Mak, C.E. du Perron (2011), p. LI, 1125
329  download 356308 Report: EURISLAM workpackage 6: integrated report on interviews with Muslim leaders
A. van Heelsum, M. Koomen (2011), p. 31
330   Article: Kroniek van het sociaal recht
G. Heerma van Voss, J. van Slooten in: Nederlands Juristenblad, Vol. 86 (2011), p. 2299-2306