The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Law - 2011

311 to 320 of 779
1 ... 71 ... 151 ... 231 ... 291   301   311   321   331 ... 381 ... 461 ... 541 ... 621 ... 701 ... 771

311   Article: The beginnings of audiovisual consumer law: conceptual growing pains when integrating the consumer of audiovisual services into media and consumer law
N. Helberger in: Europar├Ąttslig Tidskrift, Vol. 2011 (2011), p. 520-541
312   Chapter: Een rechtsvergelijkende analyse aangaande de verzekerbaarheid van opzet in het schadeverzekeringsrecht
M. Hendrikse in: Over grenzen: liber amicorum Herman Cousy (2011), p. 465-474
313   Chapter: Bereddingsplicht en bereddingskosten
M.L. Hendrikse in: Verzekeringsrecht praktisch belicht. - 3e dr. (2011), p. 487-518
314   Book editorial: De aansprakelijkheidsverzekering
M.L. Hendrikse, J.G.J. Rinkes (2011), p. 74
315   Chapter: De mededelingsplicht bij het aangaan van verzekeringen
M.L. Hendrikse, J.G.J. Rinkes in: Verzekeringsrecht praktisch belicht. - 3e dr. (2011), p. 157-213
316   Chapter: De opzetclausule: een nadere analyse
M.L. Hendrikse in: De aansprakelijkheidsverzekering (2011), p. 29-41
317   Chapter: De reikwijdte van het contra proferentem-beginsel in het verzekeringsrecht: over beurspolissen, makelaarspolissen, onduidelijke vragenlijsten en een algemene contra proferentem-regel in het verzekeringsrecht
M.L. Hendrikse in: Juridische aspecten van verzekeringsvoorwaarden (2011), p. 11-27
318   Article: De vernieuwde verzekeringsrechtelijke verjaringsregeling ex art. 7:942 BW kritisch beschouwd
M.L. Hendrikse in: Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht, Vol. 2011 (2011), p. 181-189
319   Article: Eigen schuld, proportionaliteitsbeginsel en causaliteitstoerekening: een proportionele benadering bij eigen schuld in het (schade)verzekeringsrecht
M.L. Hendrikse in: Rechtsgeleerd Magazijn Themis, Vol. 2011 (2011), p. 48-71
320   Article: Het nieuwe Besluit elektronische mededelingen in het kader van een verzekeringsovereenkomst kritisch beschouwd
M.L. Hendrikse in: Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht, Vol. 2011 (2011), p. 117-121