The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Law - 2011

291 to 300 of 876
1 ... 81 ... 171 ... 261   271   281   291   301   311 ... 341 ... 431 ... 521 ... 611 ... 691 ... 781 ... 871

291   Article: De ontheffingsbevoegdheid in provinciale ruimtelijke verordeningen in het licht van de wijzigingswet Wro: instrument voor gemeentelijke flexibiliteit of provinciale sturing?
F.A.G. Groothuijse, D. Korsse in: Tijdschrift voor Omgevingsrecht, Vol. 2011 (2011), p. 82-92
292  download 334874 Report: Het omgevingsrecht geprogrammeerd: verkenning van de juridische mogelijkheden voor het ontwikkelen en harmoniseren van een programmatische aanpak in het omgevingsrecht
F.A.G. Groothuijse, R. Uylenburg, M.N. Boeve (2011), p. 117
293  download 506188 Article: Dutch government announces major defence cutbacks
M. Grünell in: EIROnline: European industrial relations observatory on-line, Vol. 2011 (2011), p. NL1105019I-
294  download 506183 Article: Legislative proposal to boost women in management
M. Grünell in: EIROnline: European industrial relations observatory on-line, Vol. 2011 (2011), p. NL1106019I-
295  download 506187 Article: Representativeness of the European social partner organisations: Commerce - Netherlands
M. Grünell in: EIROnline: European industrial relations observatory on-line, Vol. 2011 (2011), p. NL1008019Q-
296  download 506185 Article: Representativeness study of the European social partner organisations: Education sector - Netherlands
M. Grünell in: EIROnline: European industrial relations observatory on-line, Vol. 2011 (2011), p. NL1001019Q-
297  download 506186 Article: The Netherlands: EIRO Annual Review 2009
M. Grünell in: EIROnline: European industrial relations observatory on-line, Vol. 2011 (2011), p. NL1004019Q-
298  download 506184 Article: The Netherlands: EIRO CAR on "SMEs in the crisis: Employment, Industrial Relations and Local Partnership"
M. Grünell in: EIROnline: European industrial relations observatory on-line, Vol. 2011 (2011), p. NL1010039Q-
299  download 342624 Dissertation: El derecho y la gestión local de agua en Santa Rosa de Ocopa, Junín, Perú
J.A. Guevara Gil (2011), p. 511
300   Article: Creative Commons licences: what to do with the database right?
L. Guibault in: Computers & Law, Vol. 21 (2011), p. 1-4