The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Law - 2011

241 to 250 of 876
1 ... 81 ... 171 ... 221   231   241   251   261 ... 341 ... 431 ... 521 ... 611 ... 691 ... 781 ... 871

241   Article: Rethinking solidarity in the EU, from fact to social contract: editorial
W.T. Eijsbouts, D. Nederlof in: European Constitutional Law Review, Vol. 7 (2011), p. 169-172
242   Book editorial: Common consolidated corporate tax base (CCCTB)
J.A.R. van Eijsden, J.L. van de Streek, S.A.W.J. Strik (2011), p. XII, 266
243   Article: Vastgoed in de winstsfeer: inkomstenbelasting
J.L. Elink Schuurman, H. Vermeulen in: PropertyNL taxspecial, Vol. 2011 (2011), p. 195-252
244   Article: Vastgoed in de winstsfeer: vennootschapsbelasting
J.L. Elink Schuurman, H. Vermeulen in: PropertyNL taxspecial, Vol. 2011 (2011), p. 253-286
245  download 484557 Article: Public agility and change in a network environment
T. van Engers, A. Boer in: eJournal of eDemocracy & Open Government, Vol. 3 (2011), p. 99-117
246  download 346507 Chapter: Schadevergoeding na arbeidsongeval en beroepsziekte
W. Eshuis in: Een trip langs de hagen van het socialezekerheidsrecht: liber amicorum voor prof. mr. J. Riphagen (2011), p. 117-133
247  download 351008 Report: Werkgeverskosten in verband met arbeidsgerelateerde schade: bestuurlijke boetes en civielrechtelijke aansprakelijkheid
W.A. Eshuis, J.M. Gaarthuis, R. Knegt, M.H. Schaapman (2011), p. xiv, 110
248   Chapter: De Hoge Raad in 2025: met of zonder cassatie in de bestuursrechtspraak?
B.J. van Ettekoven in: De Hoge Raad in 2025: contouren van de toekomstige cassatierechtspraak (2011), p. 263-274
249   Chapter: Effectieve rechtsbescherming door de bestuursrechter: Afdeling bestuursrechtspraak: ‘op weg van goed naar beter'
B.J. van Ettekoven in: De Raad van State in perspectief (2011), p. 293-324
250   Article: Nieuw overheidsaansprakelijkheidsrecht
B.J. van Ettekoven in: Verkeersrecht, Vol. 59 (2011), p. 208-215