The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Law - 2010

591 to 600 of 943
1 ... 91 ... 181 ... 281 ... 371 ... 471 ... 561   571   581   591   601   611 ... 651 ... 751 ... 841 ... 941

591   Annotation: NTFR 2010, 2128, (nr. 07/01052, LJN BN2057: vorming administratiekostenreserve is niet toegestaan)
M.F. Nouwen in: NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, Vol. 37, nr. 07/01052, LJN BN2057: vorming administratiekostenreserve is niet toegestaan (2010), p. 27-30
592   Annotation: NTFR 2010, 664, (nr. 08/05396, LJN BL4476: ongedaan maken investering leidt niet tot desinvesteringsbijtelling)
M.F. Nouwen in: NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, Vol. 11, nr. 08/05396, LJN BL4476: ongedaan maken investering leidt niet tot desinvesteringsbijtelling (2010), p. 40-41
593   Annotation: NTFR 2010, 778, (nr. 09/02250, LJN BL7953: fraus legis verhindert aftrek wegens oprenting lijfrenteverplichting)
M.F. Nouwen in: NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, Vol. 13, nr. 09/02250, LJN BL7953: fraus legis verhindert aftrek wegens oprenting lijfrenteverplichting (2010), p. 12-15
594   Book: Command responsibility and its applicability to civilian superiors
M.L. Nybondas (2010), XIII, 242 p.
595   Article: Holding countries to account: the Kyoto Protocol’s compliance system revisited after four years of experience
S. Oberthür, R. Lefeber in: Climate Law, Vol. 1 (2010), p. 133-158
596   Chapter: The EU's internal and external climate policies: an historical overview
S. Oberthür, M. Pallemaerts in: The new climate policies of the European Union: internal legislation and climate diplomacy (2010), p. 27-63
597   Book editorial: The new climate policies of the European Union: internal legislation and climate diplomacy
S. Oberthür, M. Pallemaerts (2010), p. 339
598   Book review: 
D. Obradovic in: European public law, Vol. 16 (2010), p. 318-319 , Dividing lines between the European Union and its member states: the impact of the Treaty of Lisbon
599   Article: Boek 10 BW (IPR): Titel 1 Algemene bepalingen: art. 1 tot en met art. 9
A.E. Oderkerk in: Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, Vol. 141 (2010), p. 25-29
600   Article: Een lappendeken van interpretatiemethoden in de context van het Ontwerp Boek 10 BW: de invloed van Europeanisering en internationalisering van het IPR
A.E. Oderkerk in: Nederlands Internationaal Privaatrecht, Vol. 2010 (2010), p. 437-446