The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2010

471 tot 480 van 951
1 ... 91 ... 181 ... 281 ... 371 ... 451   461   471   481   491 ... 561 ... 661 ... 751 ... 851 ... 951

471   Hoofdstuk: Bovenwettelijke werkloosheidsregelingen sector Gemeenten
B.B.B. Lanting in: WW en ontslag (2010), p. 323-339
472   Hoofdstuk: De WW bij de overheid: financiering en uitvoering
B.B.B. Lanting in: WW en ontslag (2010), p. 265-276
473   Hoofdstuk: Hoofdlijnen bovenwettelijke werkloosheidsregelingen
B.B.B. Lanting in: WW en ontslag (2010), p. 305-307
474   Annotatie: TRA 2010, 72, (Zaaknr.: 08/7122WAO: LJN BM2059)
B.B.B. Lanting in: TRA: tijdschrift recht en arbeid, Vol. 8/9, Zaaknr.: 08/7122WAO: LJN BM2059 (2010), p. 32-34
475   Hoofdstuk: Werkloosheidswet: bepalingen in verband met de Algemene wet bestuursrecht en beroep in cassatie
B.B.B. Lanting in: Socialezekerheidsrecht: de tekst van een aantal wetten op het gebied van sociale zekerheid en enkele aanverwante wetten, voorzien van commentaar. - 2e dr. (2010), p. 184-190
476   Hoofdstuk: Werksloosheidswet. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen
B.B.B. Lanting in: Socialezekerheidsrecht: de tekst van een aantal wetten op het gebied van sociale zekerheid en enkele aanverwante wetten, voorzien van commentaar. - 2e dr. (2010), p. 3-221
477   Hoofdstuk: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. § 1.3: Begrip verplicht verzekerde
B.B.B. Lanting, G.J.J. Heerma van Voss, F.J.L. Pennings in: Socialezekerheidsrecht: de tekst van een aantal wetten op het gebied van sociale zekerheid en enkele aanverwante wetten, voorzien van commentaar. - 2e dr. (2010), p. 576-580
478   Hoofdstuk: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. § 2.1: De verzekering
B.B.B. Lanting in: Socialezekerheidsrecht: de tekst van een aantal wetten op het gebied van sociale zekerheid en enkele aanverwante wetten, voorzien van commentaar. - 2e dr. (2010), p. 587-588
479   Hoofdstuk: Ziektewet. Eerste afd.: Algemene bepalingen
B.B.B. Lanting in: Socialezekerheidsrecht: de tekst van een aantal wetten op het gebied van sociale zekerheid en enkele aanverwante wetten, voorzien van commentaar. - 2e dr. (2010), p. 407-442
480   Hoofdstuk: Ziektewet: Aanspraak op bezoldiging en reintegratieverplichtingen overheidspersoneel
B.B.B. Lanting in: Socialezekerheidsrecht: de tekst van een aantal wetten op het gebied van sociale zekerheid en enkele aanverwante wetten, voorzien van commentaar. - 2e dr. (2010), p. 516-528