The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2010

471 tot 480 van 886
1 ... 81 ... 171 ... 261 ... 351 ... 441   451   461   471   481   491 ... 531 ... 611 ... 701 ... 791 ... 881

471   Boekbespreking: 
M.B.M. Loos in: Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht, Vol. 7/6 (2010), p. 280-281 , Handwörterbuch des Europäischen Privatrechts
472   Artikel: 25 jaar 'Tijdschrift voor consumentenrecht en handelspraktijken' en 25 jaar consumentenrecht
M.B.M. Loos in: Tijdschrift voor consumentenrecht & handelspraktijken, Vol. 2010 (2010), p. 1-2
473  download 212916 Hoofdstuk: Cost and fee allocation in civil procedure
M.B.M. Loos in: Netherlands reports to the eighteenth International Congress of Comparative Law: Washington 2010 (2010), p. 185-196
474  download 224995 Artikel: Cost and fee allocation in civil procedure
M.B.M. Loos in: Electronic Journal of Comparative Law, Vol. 14.3 (2010), p. 11-
475   Artikel: De gebruiksvergoeding bij de ontbonden koop op afstand: het onderscheid tussen 'gebruiken' en 'uitproberen'
M.B.M. Loos in: Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, Vol. 16 (2010), p. 27-31
476   Artikel: Dynamic packaging en de Hoge Raad: waar is de reisorganisator gebleven?
M.B.M. Loos in: Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, Vol. 16 (2010), p. 261-264
477   Hoofdstuk: Full harmonisation as a regulatory concept and its consequences for the national legal orders: the example of the Consumer rights directive
M.B.M. Loos in: Vollharmonisierung im Europäischen Verbraucherrecht? (2010), p. 47-98
478   Boek: Handhaving van het consumentenrecht
M.B.M. Loos, W.H. van Boom (2010), 224 p.
479   Hoofdstuk: Individuele handhaving van het consumentenrecht
M.B.M. Loos in: Handhaving van het consumentenrecht (2010), p. 13-127
480   Hoofdstuk: Inleiding
M.B.M. Loos, W.H. van Boom in: Handhaving van het consumentenrecht (2010), p. 9-11