The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2010

461 tot 470 van 943
1 ... 91 ... 181 ... 281 ... 371 ... 441   451   461   471   481 ... 561 ... 651 ... 751 ... 841 ... 941

461   Hoofdstuk: Aanspraken op grond van de WW voor ambtenaren
B.B.B. Lanting in: WW en ontslag (2010), p. 277-304
462   Hoofdstuk: Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd
B.B.B. Lanting in: Socialezekerheidsrecht: de tekst van een aantal wetten op het gebied van sociale zekerheid en enkele aanverwante wetten, voorzien van commentaar. - 2e dr. (2010), p. 851-865
463   Hoofdstuk: Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990
B.B.B. Lanting in: Socialezekerheidsrecht: de tekst van een aantal wetten op het gebied van sociale zekerheid en enkele aanverwante wetten, voorzien van commentaar. - 2e dr. (2010), p. 837-849
464   Hoofdstuk: Bovenwettelijke werkloosheidsregeling sector Rijk
B.B.B. Lanting in: WW en ontslag (2010), p. 308-322
465   Hoofdstuk: Bovenwettelijke werkloosheidsregelingen sector Gemeenten
B.B.B. Lanting in: WW en ontslag (2010), p. 323-339
466   Hoofdstuk: De WW bij de overheid: financiering en uitvoering
B.B.B. Lanting in: WW en ontslag (2010), p. 265-276
467   Hoofdstuk: Hoofdlijnen bovenwettelijke werkloosheidsregelingen
B.B.B. Lanting in: WW en ontslag (2010), p. 305-307
468   Annotatie: TRA 2010, 72, (Zaaknr.: 08/7122WAO: LJN BM2059)
B.B.B. Lanting in: TRA: tijdschrift recht en arbeid, Vol. 8/9, Zaaknr.: 08/7122WAO: LJN BM2059 (2010), p. 32-34
469   Hoofdstuk: Werkloosheidswet: bepalingen in verband met de Algemene wet bestuursrecht en beroep in cassatie
B.B.B. Lanting in: Socialezekerheidsrecht: de tekst van een aantal wetten op het gebied van sociale zekerheid en enkele aanverwante wetten, voorzien van commentaar. - 2e dr. (2010), p. 184-190
470   Hoofdstuk: Werksloosheidswet. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen
B.B.B. Lanting in: Socialezekerheidsrecht: de tekst van een aantal wetten op het gebied van sociale zekerheid en enkele aanverwante wetten, voorzien van commentaar. - 2e dr. (2010), p. 3-221