The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: faculty: "FdR" and publication year: "2010"

AuthorS.J. Mol-Verver
TitleNiet vergeten: herziening resultaat uit overige werkzaamheden!
JournalNTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
Volume2010
Year2010
Issue37
Pages1-3
ISSN13896423
FacultyFaculty of Law
Institute/dept.FdR: Amsterdam Center for Tax Law (ACTL)
AbstractPer 1 januari 2010 is de fiscale behandeling van de inkomenscategorie resultaat uit overige werkzaamheden op een aantal punten aangepast. Meest opvallende wijziging betreft de invoering van de tbs-vrijstelling als gevolg waarvan het feitelijke (top)tarief van box 1 daalt voor een aantal resultaatgenieters.
Met deze wetswijziging werd onder meer beoogd tegemoet te komen aan de scheefgroei (wat het tarief betreft) dat was ontstaan tussen resultaatgenieters enerzijds en ondernemers in de zin van art. 3.4 Wet IB 2001 anderzijds op het moment dat voor deze laatste groep de MKB-winstvrijstelling werd geïntroduceerd.
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker