The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: faculty: "FdR" and publication year: "2010"

AuthorS. Mol-Verver
TitleFiscaal uitdagend MKB-beleid, stand van zaken en toekomstmogelijkheden
JournalForfaitair
Volume23
Year2010
Issue207
Pages10-15
ISSN09254110
FacultyFaculty of Law
Institute/dept.FdR: Amsterdam Center for Tax Law (ACTL)
AbstractHet onderwerp van dit themanummer – ‘Vitaal fiscaal MKB-beleid’ – is een ruim begrip. Naar mijn mening kan hier in ieder geval onder worden verstaan: fiscaal beleid dat het ontplooien van ondernemingsactiviteiten stimuleert. Dat brengt mij gelijk tot de centrale vraag van dit artikel: in hoeverre is op dit moment sprake van – in fiscaal opzicht – stimulerend MKB-beleid en welke mogelijkheden zijn er voor een toekomstige verbetering daarvan.Hierbij wordt opgemerkt dat hoewel het huidige midden- en kleinbedrijf (MKB) zowel ondernemers omvat in de zin van box 1 Wet Inkomstenbelasting 2001 (IB-ondernemers) als directeur-grootaandeelhouders (dga), in dit artikel de focus zal liggen op de fiscale behandeling van winst uit onderneming in de zin van box 1 Wet Inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001).
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker