The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Law - 2009

831 to 840 of 898
1 ... 81 ... 171 ... 261 ... 351 ... 441 ... 531 ... 621 ... 711 ... 801   811   821   831   841   851 ... 891

831   Chapter: Hoofdstuk 2: Adviesorganen. [Inleidende opmerkingen]
E.M. Vogelezang-Stoute in: Milieurecht: de tekst van de Wet milieubeheer, het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, het Besluit milieu-effectrapportage 1994, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, de Wet bodembescherming, de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, voorzien van commentaar. - 3e dr. (2009), p. 32-
832   Chapter: Hoofdstuk 2: Adviesorganen. § 2.3-§ 2.4
E.M. Vogelezang-Stoute in: Milieurecht: de tekst van de Wet milieubeheer, het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, het Besluit milieu-effectrapportage 1994, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, de Wet bodembescherming, de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, voorzien van commentaar. - 3e dr. (2009), p. 40-48
833   Chapter: Hoofdstuk 9: Stoffen en produkten
E.M. Vogelezang-Stoute in: Milieurecht: de tekst van de Wet milieubeheer, het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, het Besluit milieu-effectrapportage 1994, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, de Wet bodembescherming, de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, voorzien van commentaar. - 3e dr. (2009), p. 325-352
834   Annotation: M en R 2009, 54, (C-552/07: [openbaarheid proefvelden genetisch gemodificeerde organismen])
E.M. Vogelezang-Stoute in: Milieu & Recht, Vol. 6, C-552/07: [openbaarheid proefvelden genetisch gemodificeerde organismen] (2009), p. 370-374
835   Annotation: M en R 2009, 8, ([prejudiciële vragen over openbaarheid proefvelden genetisch gemodificeerde organismen])
E.M. Vogelezang-Stoute in: Milieu & Recht, Vol. 1, [prejudiciële vragen over openbaarheid proefvelden genetisch gemodificeerde organismen] (2009), p. 56-61
836  download 178553 Report: Openbaarmaking van milieu-informatie: evaluatie van de uitvoering van verplichtingen uit het Aarhus-verdrag en van richtlijn 2003/4/EG
E.M. Vogelezang-Stoute, N.M. van der Grijp, A. van der Fliers, N.A.M. Priems (2009), p. 148
837  download 175048 Article: The interaction between codified law and divine law: the case of divorce for disobedience in Tunisia
M. Voorhoeve in: IBLA : Revue de l'Institut des Belles Lettres Arabes, Vol. 204 (2009), p. 267-286
838   Article: Right to specific performance: is there a divergence between civil- and common-law systems and, if so, how has it been bridged in the DCFR?
G. de Vries in: European Review of Private Law, Vol. 17 (2009), p. 581-597
839   Article: Principles of European Insurance Contract Law: enige opmerkingen van algemene aard
G.J.P. de Vries in: Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht, Vol. 2009 (2009), p. 129-136
840   Chapter: De invloed van het EG-recht op het belastingrecht
P. Wattel in: Hoofdzaken belastingrecht. - 11e dr. (2009), p. 374-386