The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Law - 2009

701 to 710 of 898
1 ... 81 ... 171 ... 261 ... 351 ... 441 ... 531 ... 621 ... 681   691   701   711   721 ... 801 ... 891

701   Chapter: Naar een waarlijk ‘fundamentele status’? Democratie en Europees burgerschap na het Verdrag van Lissabon
A.A.M. Schrauwen in: De Europese Unie na het Verdrag van Lissabon (2009), p. 99-108
702   Article: Verblijfsduur als weerspiegeling van 'een zekere mate van integratie': transparantie versus proportionaliteit
A.A.M. Schrauwen in: Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, Vol. 15 (2009), p. 77-83
703   Chapter: De rol van derden op de scheidslijn der rechtsculturen
A.T.M. Schreiner in: Derden in het contractenrecht (2009), p. 217-232
704   Book: Jurovisie: twee traktaten over de europeanisering van het recht = Jurovision: two treatises on the Europeanisation of law
A.T.M. Schreiner (2009), 34 p.
705   Book review: 
R. Schwitters in: Rechtsfilosofie en rechtstheorie, Vol. 39 (2009), p. 60-64 , Zorgplichten en zorgethiek
706   Article: De Ongevallenwet
R.J.S. Schwitters in: Ars Aequi, Vol. 58 (2009), p. 683-686
707   Article: Het Verdrag van Lissabon en het Europese mandaat van de nationale parlementen
L.A.J. Senden, T.A.J.A. Vandamme in: Sociaal-economische wetgeving: tijdschrift voor Europees en economisch recht, Vol. 57 (2009), p. 21-27
708   Chapter: Het Verdrag van Lissabon en het Europese mandaat van de nationale parlementen
L.A.J. Senden, T.A.J.A. Vandamme in: De Europese Unie na het Verdrag van Lissabon (2009), p. 59-74
709   Annotation: H&I 2009, 1, (No. 14601/09: Economic and financial affairs)
B. da Silva in: Highlights & insights on European taxation, Vol. 12, No. 14601/09: Economic and financial affairs (2009), p. 7-9
710   Annotation: H&I 2009, 2, (No. 2009-10-20: Council conclusions on fiscal exit strategy)
B. da Silva in: Highlights & insights on European taxation, Vol. 12, No. 2009-10-20: Council conclusions on fiscal exit strategy (2009), p. 9-10