The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Law - 2009

331 to 340 of 885
1 ... 81 ... 171 ... 261 ... 311   321   331   341   351 ... 441 ... 531 ... 611 ... 701 ... 791 ... 881

331   Article: Mediarecht
A.W. Hins in: Ars Aequi Katern, Vol. 112 (2009), p. 6296-6297
332   Article: Mediarecht
A.W. Hins in: Ars Aequi Katern, Vol. 113 (2009), p. 6351-6352
333   Article: Mediarecht
A.W. Hins in: Ars Aequi Katern, Vol. 111 (2009), p. 6248-6249
334   Chapter: Mediawet’
A.W. Hins, Q.R. Kroes in: Telecommunicatierecht: de tekst van de Telecommunicatiewet, de Roamingverordening, de Wet bescherming persoonsgegevens en bepalingen uit de Mediawet, voorzien van commentaar met toevoeging van aanverwante nationale en Europese regelgeving. - 3e dr. (2009), p. 501-537
335   Annotation: Mf 2009, 1, (Turco/Raad van de Europese Unie)
W. Hins in: Mediaforum, Vol. 21-1, Turco/Raad van de Europese Unie (2009), p. 20-27
336   Article: Wat is de belofte van een journalist waard? Vrijheid van nieuwsgaring na het arrest 'Sanoma tegen Nederland'
W. Hins in: Mediaforum, Vol. 19 (2009), p. 202-206
337   Article: De kranten gaan deaud! Leve de journalistiek?
J. van Hoboken in: Mediaforum, Vol. 21 (2009), p. 309-
338  download 179068 Article: Legal space for innovative ordering: on the need to update selection intermediary liability in the EU
J. van Hoboken in: International Journal of Communications Law and Policy, Vol. 13 (2009), p. 49-69
339  download 179994 Annotation: Mf 2009, 11, (Times Newspapers/United Kingdom)
J. van Hoboken in: Mediaforum, Vol. 21-4, Times Newspapers/United Kingdom (2009), p. 167-169
340   Article: NL: Torrent website has to remove all torrents for copyright protected works
J. van Hoboken in: IRIS: legal observations of the European Audiovisual Observatory, Vol. 2009 (2009), p. 15-16