The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Law - 2009

161 to 170 of 898
1 ... 81 ... 141   151   161   171   181 ... 261 ... 351 ... 441 ... 531 ... 621 ... 711 ... 801 ... 891

161  download 361864 Book: Accumulated executive power in Europe: the 'most dangerous' branch of government in the European Union
D.M. Curtin (2009), 29 p.
162   Article: Ierland en het Verdrag van Lissabon: van 'nee' naar 'ja'?
D.M. Curtin in: Sociaal-economische Wetgeving : Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht, Vol. 57 (2009), p. 208-213
163   Chapter: Ierland en het Verdrag van Lissabon: van ‘nee’ naar ‘ja’?
D.M. Curtin in: De Europese Unie na het Verdrag van Lissabon (2009), p. 85-96
164   Article: The European Parliament and EU democracy: a paradox
D.M. Curtin in: Ars Aequi, Vol. 58 (2009), p. 708-710
165   Book: Bestuursrecht. - Dl. 1: Systeem, bevoegdheid, bevoegdheidsuitoefening, handhaving. - 3e dr.
L.J.A. Damen, P. Nicolai, J.L. Boxum, K.J. de Graaf, J.H. Jans, A.P. Klap, A.T. Marseille, A.R. Neerhof, B.K. Olivier, B.J. Schueler, F.R. Vermeer, R.L. Vucsán (2009), 792 p.
166   Book: Bestuursrecht. - Dl. 2: Rechtsbescherming tegen de overheid, bestuursprocesrecht. - 3e dr.
L.J.A. Damen, H.E. Bröring, K.J. de Graaf, A.T. Marseille, A.J.G.M. van Montfort, P. Nicolai, B.J. Schueler, H.B. Winter (2009), 453 p.
167   Chapter: Marktwerking en de borging van publieke belangen
E. van Damme, M.P. Schinkel in: Marktwerking en publieke belangen (2009), p. 1-22
168   Article: Een ‘gat’ in het BW: zand erover?
D. Dankers-Hagenaars in: Nederlands Juristenblad, Vol. 2009 (2009), p. 101-102
169   Chapter: Ruis op de lijn! OPTA als derde in interconnectiegeschillen
D. Dankers-Hagenaars in: Derden in het contractenrecht (2009), p. 199-216
170   Chapter: Art. 3:54 (3.2.17c) Wijziging i.p.v. vernietiging bij misbruik van omstandigheden
D.L.M.T. Dankers-Hagenaars in: Vermogensrecht, Burgerlijk Wetboek. - 2e dr. (2009), p. 82-83