The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Law - 2008

71 to 80 of 823
1 ... 51   61   71   81   91 ... 161 ... 241 ... 321 ... 411 ... 491 ... 571 ... 651 ... 731 ... 821

71   Report: Evaluatie van de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid: rapport van twee deelonderzoeken
T. van den Berge, R. Knegt, F.H. Tros (2008), p. vi, 71
72   Article: Instemmingsvereiste én behandelingsvoorbehoud voor EU-besluiten! Nu of nooit!
L. Besselink, D. Curtin, J.H. Reestman in: Nederlands Juristenblad, Vol. 83 (2008), p. 1349-1350
73   Article: Het Verdrag van Lissabon en besluitvorming in de (Europese) Raad: differentiatie, flexibiliteit en complexiteit
T.W.B. Beukers in: Sociaal-economische wetgeving: tijdschrift voor Europees en economisch recht, Vol. 6 (2008), p. 236-241
74  download 477434 Article: How Ghanaian, African-Surinamese and Dutch patients perceive and manage antihypertensive drug treatment: a qualitative study
E.J.A.J. Beune, J.A. Haafkens, C. Agyemang, J.S. Schuster, D.L. Willems in: Journal of hypertension, Vol. 26 (2008), p. 648-656
75   Article: Opdraaien voor gerechtskosten bij inbreuk IE
L. Bieleveld, H. Brouwer in: Nieuwsbrief Boekel de Nerée, Vol. 2009 (2008), p. 6-
76   Article: Inbedding van MVO door verankering van integriteit: een beschouwing over financiële ondernemingen, menselijk gedrag en compliance
H.G.M. Blocks, P.A.A.M. Cornet, F.A. Dewall, R. Smits in: Banking and Securities Business, Vol. okt 2008 (2008), p. 28-33
77   Chapter: MetaLex XML and the legal knowledge interchange format
A. Boer, R. Winkels, F. Vitali in: Computable models of the law (2008), p. 21-41
78  download 156633 Article: De grondslagen van de Verordening Rome II
T.M. de Boer in: Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie, Vol. 139 (2008), p. 988-993
79  download 139839 Annotation: NJ, N.J. 2008, 537, ("Toeboet Zaoujia"-huwelijk)
T.M. de Boer in: Nederlandse Jurisprudentie, Vol. -, "Toeboet Zaoujia"-huwelijk (2008)
80  download 139837 Annotation: NJ, N.J. 2008, 539, (Australische kinderontvoering)
T.M. de Boer in: Nederlandse Jurisprudentie, Vol. -, Australische kinderontvoering (2008)