The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Law - 2007

61 to 70 of 334
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291   301   311   321   331

61   Book review: De binnenlandse veiligheidstaken van de nederlandse krijgsmacht
P.A.L. Ducheine in: Militaire Spectator, Vol. 176 (2007), p. 401-406 , De binnenlandse veiligheidstaken van de nederlandse krijgsmacht
62   Chapter: Krijgsmacht, politie en nationale veiligheid: The Peel's Principles of Policing revisited. Een herziening op de functionaliteit van de traditionele domeinafbakening tussen politie en krijgsmacht vanuit de huidige nationale en internationale veiligheidsproblematiek
P.A.L. Ducheine, P.C.J. Neuteboom in: Politie. Studies over haar werking en organisatie (2007), p. 1119-1156
63   Article: Omzetting van een buitenlandse vaste inrichting met verliezen in een deelneming - Enkele recente wijzigingen in art. 13c Wet Vpb 1969
M. van Dun in: Forfaitair, Vol. 2007/175 (2007), p. 17-21
64   Chapter: Het EVRM en een recht op onderzoek naar het lot van vermiste geliefden
P.D. Duyx in: Geleerde lessen. Liber amicorum Simon Stolwijk (2007), p. 61-80
65   Article: Over oude tijden die herleven en het konijn uit de hoge hoed
N. van Eijk in: Mediaforum, Vol. 19 (2007), p. 297-
66   Article: Democracy and the Union: Dressing up Cinderella
W.T. Eijsbouts, M. Claes in: European Constitutional Law Review, Vol. 3 (2007), p. 353-356
67   Chapter: Ontologies in the Legal Domain
T.M. van Engers, A. Boer, J.A.P.J. Breuker, A. Valente, R. Winkels in: Digital Government (2007), p. 233-13
68   Annotation: JBPr 2007, 37, (Verschoningsrecht notaris, Reikwijdte)
N.A.M.E.C. Fanoy in: Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht, Vol. 6(2), Verschoningsrecht notaris, Reikwijdte (2007), p. 291-293
69   Chapter: Ideaaltypisch milieustrafrecht: opbouw, inhoud en structuur van noodzakelijke delicten
M.G. Faure, M.J.C. Visser in: Milieustrafrecht: onderzoek en aanbevelingen voor theorie en praktijk (2007), p. 35-62
70   Chapter: Internationaal Recht en Kernmisdrijven
W.N. Ferdinandusse, J.K. Kleffner in: Internationaal Strafrecht. Tekst & Commentaar (2007), p. 2227-2329