The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Law - 2007

211 to 220 of 315
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291   301   311

211   Book review: 
A.A.M. Schrauwen in: Legal Issues of Economic Integration, Vol. 34 (2007), p. 195-204 , Regulating the Internal Market
212   Chapter: Safeguarding National Identity in Community Legislation
A.A.M. Schrauwen in: Interface between EU Law and National Law (2007), p. 107-130
213   Annotation: SEW 2007, , (HvJEG, zaak C-406/04, Gérald de Cuyper t. Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en zaak C-192/05, K. Tas-Hagen, R.A. Tas t. Raadskamer WUBO van de Pensi)
A.A.M. Schrauwen in: Sociaal-economische wetgeving: tijdschrift voor Europees en economisch recht, Vol. 4, HvJEG, zaak C-406/04, Gérald de Cuyper t. Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en zaak C-192/05, K. Tas-Hagen, R.A. Tas t. Raadskamer WUBO van de Pensioen- en Uitkeringsraad (2007), p. 162-167
214   Book editorial: 15 years of knowledge management
J.F. Schreinemakers, T.M. van Engers (2007), p. XIII, 261
215   Book: Definitieve geschilbeslechting door de bestuursrechter
B.J. Schueler, J.K. Drewes, F.T. Groenewegen, W.G.A. Hazewindus, A.P. Klap, V.M.Y. van 't Lam, B.K. Olivier, E.M. Vogelezang-Stoute (2007), XX, 203 p.
216   Book: Recht en samenleving in verandering: inleiding in de rechtssociologie. - 2e dr
R. Schwitters (2007), xv, 306 p.
217  download 47177 Dissertation: Telecommunicatie en ruimtelijke omgeving : een onderzoek naar de juridische aspecten van de aanleg en het medegebruik van infrastructuur ten behoeve van elektronische communicatie
N. Sitompoel (2007), p. 315
218   Article: Compromising the Authority of International Criminal Justice – How Vojislav Seselj Runs His Trial
G.K. Sluiter in: Journal of International Criminal Justice, Vol. 5 (2007), p. 523-536
219   Inaugural lecture: Het internationaal strafprocesrecht. De geboorte van een rechtsgebied
G.K. Sluiter (2007), p. 31
220   Chapter: ICTR, Judgement, Prosecutor v. Niyitegeka, Case No. ICTR-96-14-T
G.K. Sluiter in: Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals – Volume XII: The International Criminal Tribunal for Rwanda 2003 (2007), p. 851-856