The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Law - 2007

81 to 90 of 334
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291   301   311   321   331

81  download 191771 Article: Tijdelijke arbeidscontracten en/of ontslagbescherming
M. de Graaf-Zijl in: TPEdigitaal, Vol. 1 (2007), p. 30-45
82   Report: Tweedekans re-integratie in cijfers: kwantitatieve analyse van aantallen tweedekanstrajecten en uitstroompercentages
M. de Graaf-Zijl, D. Hollanders (2007), p. iii, 28
83   Report: Effect re-integratietrajecten op de uitgaven aan sociale zekerheid
I. Groot, M. de Graaf-Zijl, P. Hop, L. Kok, B. Fermin, D. Ooms, W. Zwinkels (2007), p. vii, 65
84   Report: Re-integratie van niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekenden: inzet en effectiviteit van re-integratietrajecten bij nuggers
I. Groot, M. de Graaf-Zijl, J.P. Hop (2007), p. iv, 39
85  download 179624 Report: Evaluatie van artikelen 29a en 29b van de Auteurswet 1912: onderzoek in opdracht van het WODC (Ministerie van Justitie)
L. Guibault, G.J.H.M. Mom (2007), p. iv, 38
86   Chapter: The limit of balancing interests through copyright levies
L. Guibault in: Ethics and law of intellectual property: current problems in politics, science and technology (2007), p. 231-245
87   Report: Promoting attention to the gender dimension in health research: Experiences from three centers of excellence in the EU
J. Haafkens, I. Klinge (2007), p. 30
88  download 47047 Dissertation: Bedrijfsvermogen in de successiewet en het gelijkheidsbeginsel
A. de Haan (2007), p. 234, 8
89   Book: Bedrijfsvermogen in de successiewet en het gelijkheidsbeginsel
A. de Haan (2007), 254 p.
90  download 51283 Dissertation: Harmonisation of securities law : custody and transfer of securities in European private law
M. Haentjens (2007), p. xvii, 447