The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Law - 2007

301 to 310 of 315
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291   301   311

301   Report: Stapelen en doorpakken. Marokkaanse studenten in Amsterdam
K. Wesselink, D.J. Korf, S. Ettalhaoui (2007), p. 108
302   Chapter: Beginning and End of Occupation - UN Security Council’s Impact on the Law of Occupation
E. de Wet in: Collegium No. 34 Autumn 2006, Proceedings of the Bruges Colloquium: Current Challenges to the Law of Occupation; 20-21 October 2005 (2007), p. 34-44
303   Chapter: Die unbestimmten Sozialstandards der Amerikanischen Konvention über Menschenrechte und der Afrikanischen Charta der Menschenrechte und Rechte der Völker
E. de Wet in: Implementierung internationaler Sozialstandards, Baden-Baden (2007), p. 123-138
304   Article: The emerging international constitutional order: the implications of hierarchy in international law for the coherence and legitimacy of international decision-making
E. de Wet in: Potchefstroom Electronic Law Journal, Vol. 2 (2007), p. 27
305   Annotation: JBPr 2007, 80, (Gezag van gewijsde, (Re)conventie, Schorsing en rechtsmiddelenstelsel)
H.W. Wiersma in: Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht, Vol. 6, Gezag van gewijsde, (Re)conventie, Schorsing en rechtsmiddelenstelsel (2007), p. 646-651
306   Annotation: 2007, 116, (Genocide. Universele rechtsmacht. Nullum crimen-beginsel. Eerlijk proces. Horen van getuigen)
H. van der Wilt in: EHRC : European Human Rights Cases, Genocide. Universele rechtsmacht. Nullum crimen-beginsel. Eerlijk proces. Horen van getuigen (2007), p. 1141-1154
307   Annotation: 2007, , (H v Public Prosecutor)
H.G. van der Wilt in: International law in domestic courts, H v Public Prosecutor (2007)
308   Annotation: 2007, , (Public Prosecutor v Van Anraat)
H.G. van der Wilt in: International law in domestic courts, Public Prosecutor v Van Anraat (2007)
309   Chapter: De nationale berechting van internationale misdrijven; enkele kanttekeningen bij recente uitspraken
H.G. van der Wilt in: Geleerde lessen. Liber amicorum Simon Stolwijk (2007), p. 299-312
310   Article: Halilovic on Appeal: The intricate concept of "effective control
H.G. van der Wilt in: The Hague Justice Portal (2007)