The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Law - 2007

251 to 260 of 334
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291   301   311   321   331

251   Article: Vraagpunten bij de deelnemingsverrekening
F.P.J. Snel in: Maandblad Belastingbeschouwingen, Vol. 12 (2007), p. 415-422
252   Article: Vraagpunten rondom artikel 13c ("omzetting verlieslijdende VI in deelneming")
F.P.J. Snel, M.E. Lukkien in: Maandblad Belastingbeschouwingen, Vol. 3 (2007), p. 102-109
253   Book: Belastingen: inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, besluit voorkoming dubbele belasting 2001, Nederlands Standaardverdrag. - 23e dr.
A.J. van Soest, J.C.K.W. Bartel, R.P.C. Cornelisse, S. van Weeghel (2007), LI, 791 p.
254   Article: Beperkingsprocedures en formeel ipr: HR 29 september 2006 en meer
J. Spiegel in: Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht, Vol. 2007 (2007), p. 8-15
255   Report: Older workers
W. Sprenger, K. Tijdens, M. van Klaveren, N. Ramos Martin (2007), p. 18
256   Report: Training
W. Sprenger, K.G. Tijdens, M. van Klaveren, N. Ramos Martin (2007), p. 18
257   Article: Wetgevingspraktijken onder de loep genomen: een analyse van de implementatie van de Richtlijn Oneerlijke handelspraktijekn in Nederland
L. Steijger in: Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, Vol. 14 (2007), p. 124-124
258   Book: Compendium van het burgerlijk procesrecht. - 16e dr.
P.A. Stein, A.S. Rueb (2007), xx, 468 p.
259   Article: Beperking van de aftrek van groepsrente in verband met winstdrainage per 1 januari 2007
J.L. van de Streek in: Forfaitair, Vol. 173 (2007), p. 10-18
260   Article: De nieuwe deelnemingsverrekening: verhouding tot internationaal en Europees belastingrecht (deel I)
J.L. van de Streek in: Weekblad voor Fiscaal Recht, Vol. 136 (2007), p. 649-657