The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Law - 2007

151 to 160 of 334
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291   301   311   321   331

151   Chapter: Milieustrafrecht: een rechtsgebied in onderzoek en in beweging
A. de Lange, M.J.C. Visser in: Milieustrafrecht: onderzoek en aanbevelingen voor theorie en praktijk (2007), p. 13-32
152   Chapter: The Interface between European and National Procedural Law: UN Sanctions and Judicial Review
N. Lavranos in: Interface between EU Law and National Law (2007), p. 349-365
153  download 223183 Article: Ambtshalve toetsing van algemene voorwaarden in consumentenovereenkomsten: zou de Hoge Raad de rechtspraak van het Hof van Justitie niet ook eens moeten lezen?
M.B.M. Loos in: Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie, Vol. 138 (2007), p. 867-869
154  download 334681 Article: Exoneraties in consumentenovereenkomsten
M.B.M. Loos in: Ars Aequi, Vol. 56 (2007), p. 741-747
155   Annotation: ERCL 2007, , (81/05: Anacleto Cordero Alonso v Fondo de Garantía Salarial (Fogasa))
C. Mak in: European Review of Contract Law, Vol. 3-4, 81/05: Anacleto Cordero Alonso v Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) (2007), p. 432-438
156  download 51397 Dissertation: Fundamental rights in European contract law: A comparison of the impact of fundamental rights on contractual relationships in Germany, the Netherlands, Italy and England = Grondrechten in het Europees contractenrecht: Een vergelijking van de werking van grondrechten in contractuele relaties in Duitsland, Nederland, Italië en Engeland
C. Mak (2007), p. viii, 316
157  download 156454 Article: Harmonising effects of fundamental rights in European contract law
C. Mak in: Erasmus law review, Vol. 1 (2007), p. 59-79
158   Article: De grenzen van de exhibitieplicht
N.J. Margetson in: Praktisch Procederen, Vol. 2008 (2007), p. 143-146
159   Annotation: BNB 2007, , (HvJ EG 14 november 2006, zaak C-513/04, Kerckhaert-Morres)
O.C.R. Marres in: BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, Vol. 73, HvJ EG 14 november 2006, zaak C-513/04, Kerckhaert-Morres (2007)
160   Annotation: BNB 2007, 42 385, ()
O.C.R. Marres in: BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, Vol. 230 (2007)