The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Law - 2007

131 to 140 of 334
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291   301   311   321   331

131  download 44354 Dissertation: Statutory limitations in international criminal law
R.A. Kok (2007), p. 391
132   Book: Statutory Limitations in International Criminal Law
R.A. Kok (2007), 241 p.
133   Article: The World According to Vogue: The role of culture(s) in international fashion magazines
H. Kopnina in: Dialectical Anthropology, Vol. 31 (2007), p. 363-381
134   Article: Differential responses to cannabis potency: a typology of users based on self- reported consumption behaviour
D.J. Korf, A. Benschop, M. Wouters in: The International Journal of Drug Policy, Vol. 18 (2007), p. 168-176
135   Book editorial: Dubbel de klos: slachtofferschap van criminaliteit onder etnische minderheden
D.J. Korf, F. Bovenkerk (2007), p. vii, 148
136   Book review: 
W.F. Korthals Altes in: Computerrecht, Vol. 2007/5 (2007), p. 262-263 , E-justice: beginselen van behoorlijke elektronische rechtspraak
137   Chapter: Europa (de)centraal: de invloed van 'Europa' op de rechtspraak in 2015
W.F. Korthals Altes in: Rechtspraak 2015 (2007), p. 97-121
138   Article: Bedreigt economische openheid de verzorgingsstaat, of niet? Een synthese van internationaal vergelijkend onderzoek
F. Koster in: B en M : Tijdschrift voor Beleid, Politiek en Maatschappij, Vol. 34 (2007), p. 143-154
139   Article: Serial solidarity: the effects of experiences and expectations on the co-operative behaviour of employees
F. Koster, K. Sanders in: International Journal of Human Resource Management, Vol. 18 (2007), p. 568-585
140  download 116585 Report: The effects of social and political openness on the welfare state in 18 OECD countries, 1970-2000
F. Koster (2007), p. 33