The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Law - 2007

121 to 130 of 315
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291   301   311

121   Book editorial: Burgerlijk wetboek 2007/2008: boeken 1 t/m 8. - 16e, herz. ed.
R.J.Q. Klomp, C. Mak (2007), p. 835
122   Chapter: De jurisprudentie inzake de bescherming van gebieden
N.S.J. Koeman in: Natuurbeschermingsrecht in uitvoering (2007), p. 33-48
123   Chapter: Rechtsbescherming in het omgevingsrecht
N.S.J. Koeman in: Het milieurecht als proeftuin : 20 jaar Centrum voor Milieurecht (2007), p. 97-103
124  download 44354 Dissertation: Statutory limitations in international criminal law
R.A. Kok (2007), p. 391
125   Book: Statutory Limitations in International Criminal Law
R.A. Kok (2007), 241 p.
126   Article: Differential responses to cannabis potency: a typology of users based on self- reported consumption behaviour
D.J. Korf, A. Benschop, M. Wouters in: The International Journal of Drug Policy, Vol. 18 (2007), p. 168-176
127   Book editorial: Dubbel de klos: slachtofferschap van criminaliteit onder etnische minderheden
D.J. Korf, F. Bovenkerk (2007), p. vii, 148
128   Book review: 
W.F. Korthals Altes in: Computerrecht, Vol. 2007/5 (2007), p. 262-263 , E-justice: beginselen van behoorlijke elektronische rechtspraak
129   Chapter: Europa (de)centraal: de invloed van 'Europa' op de rechtspraak in 2015
W.F. Korthals Altes in: Rechtspraak 2015 (2007), p. 97-121
130  download 116585 Report: The effects of social and political openness on the welfare state in 18 OECD countries, 1970-2000
F. Koster (2007), p. 33