The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Law - 2005

211 to 220 of 567
1 ... 51 ... 111 ... 161 ... 191   201   211   221   231 ... 281 ... 331 ... 391 ... 451 ... 501 ... 561

211   Article: Proceskosten bij niet tijdig beslissen?
A.J. Klap in: Staatscourant (2005), p. 5-
212   Article: Ruimtelijke ordening privaatrechtelijk geregeld
A.J. Klap in: Staatscourant (2005), p. 5-
213  download 116497 Report: Boxing and Dancing: Dutch Trade Union and Works Council Experiences Revisited
M. van Klaveren, W. Sprenger (2005), p. 42
214  download 487665 Chapter: IT and telework
M. van Klaveren, K. Tijdens, P. Peters, C. Wetzels in: Flexible working and organisational change: the integration of work and personal life (2005), p. 268-293
215  download 487667 Article: Jongeren in de supermarkt: loonwijzer
M. van Klaveren, K. Tijdens in: Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, Vol. 16 (2005), p. 46-
216   Article: Van Apeldoorn tot Zuid-Korea
M. van Klaveren, K.G. Tijdens in: Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, Vol. 16 (2005), p. 42-43
217   Chapter: Die niederländische Besloten Vennootschap (B.V.) und Naamloze Vennootschap (N.V.) und die börsennotierte niederländische Naamloze Vennootschap (N.V.)
H.J. de Kluiver in: Grenzüberschreitende Gesellschaften (2005), p. 178-240
218   Article: Familievennootschappen en (nieuw) vennootschapsrecht
H.J. de Kluiver in: Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie (2005), p. 985-993
219   Chapter: Inleiding Bedrijfsopvolging
H.J. de Kluiver in: Bedrijfsopvolging: Civielrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspecten (2005), p. 19-24-
220   Article: Tegenstrijdig belang en het aangaan van arbeidsovereenkomsten met bestuurders
H.J. de Kluiver in: Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie (2005), p. 521-522