The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Law - 2005

161 to 170 of 576
1 ... 51 ... 111 ... 141   151   161   171   181 ... 221 ... 281 ... 341 ... 401 ... 451 ... 511 ... 571

161   Chapter: Beginselen en ontwikkelingen in het Nederlands Burgerlijk Procesrecht
M.L. Hendrikse in: Burgerlijk Procesrecht Praktisch belicht (2005), p. 1-33
162   Chapter: Bereddingsplicht en bereddingskosten
M.L. Hendrikse in: Nieuw verzekeringsrecht praktisch belicht (2005), p. 273-282
163   Book editorial: CMR: Internationaal vervoer van goederen over de weg
M.L. Hendrikse, Ph.H.J.G. van Huizen (2005)
164   Article: De 'nautische fout' exceptie van de Hague Rules
M.L. Hendrikse, N.J. Margetson in: Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht, Vol. 2005 (2005), p. 480-487
165   Chapter: De bevoegdheid van de rechter. Over international, absolute, sectorale en relatieve bevoegdheid
M.L. Hendrikse, A.W. Jongbloed in: Burgerlijk Procesrecht Praktisch belicht (2005), p. 35-57
166   Book: De buitengerechtelijke kosten. Preadvies voor de Vereniging van Incasso-advocaten 2005
M.L. Hendrikse (2005), 56 p.
167   Chapter: Doorbreking van de bescherming van de CMR-vervoerder (art 29 CMR)
M.L. Hendrikse, N.J. Margetson, T.M. Maters in: CMR: Internationaal vervoer van goederen over de weg (2005), p. 189-213
168   Article: Eindelijk duidelijkheid over de fraudevervalclausule
M.L. Hendrikse in: Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht (2005), p. 25-28
169   Article: Enkele kritische opmerkingen over de verjaringsregeling in het nieuwe verzekeringsrecht
M.L. Hendrikse in: Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht (2005), p. 176-178
170   Article: Geschiedenis, structuur en rechtskarakter van Titel 7.17 BW
M.L. Hendrikse, N. Vloemans in: Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht (2005), p. 226-228