The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Law - 2005

161 to 170 of 567
1 ... 51 ... 111 ... 141   151   161   171   181 ... 221 ... 281 ... 331 ... 391 ... 451 ... 501 ... 561

161   Article: Enkele kritische opmerkingen over de verjaringsregeling in het nieuwe verzekeringsrecht
M.L. Hendrikse in: Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht (2005), p. 176-178
162   Article: Geschiedenis, structuur en rechtskarakter van Titel 7.17 BW
M.L. Hendrikse, N. Vloemans in: Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht (2005), p. 226-228
163   Chapter: Geschillenbeslechting in het verzekeringsrecht
M.L. Hendrikse, J.G.J. Rinkes in: Nieuw verzekeringsrecht praktisch belicht (2005), p. 69-87
164   Article: Het einde van de fraudevervalclausule
M.L. Hendrikse in: Actuaris, Vol. 2005 (2005), p. 26-28
165   Chapter: Medewerkingsplicht na de verwezenlijking van het risico
M.L. Hendrikse in: Nieuw verzekeringsrecht praktisch belicht (2005), p. 189-200
166   Chapter: Premierestorno
M.L. Hendrikse in: Nieuw verzekeringsrecht praktisch belicht (2005), p. 175-178
167   Chapter: Stapelvervoer
M.L. Hendrikse, H.M.B. Brouwer in: CMR: Internationaal vervoer van goederen over de weg (2005), p. 41-55
168   Chapter: Te late premiebetaling/opzegging van de verzekeringsovereenkomst
M.L. Hendrikse, N.J. Margetson in: Nieuw verzekeringsrecht praktisch belicht (2005), p. 236-240
169   Article: Uniforme uitleg van internationale handelsrechteljike regelingen
M.L. Hendrikse in: Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht, Vol. 2 (2005), p. 45-55
170   Chapter: Uniforme uitleg van internationale regelingen aangaande het wegvervoer en in bijzonder de CMR
M.L. Hendrikse, N.J. Margetson, H.M.B. Brouwer in: CMR: Internationaal vervoer van goederen over de weg (2005), p. 21-32