The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Law - 2004

11 to 20 of 769
1   11   21   31 ... 71 ... 151 ... 221 ... 301 ... 381 ... 461 ... 531 ... 611 ... 691 ... 761

11   Article: Wettelijke normering van de ontslagvergoeding, onnodig en onwenselijk
A. Baris in: Praktisch Procederen, Vol. 2004 (2004), p. 57-60
12   Book: Van Soest Belastingen (22e druk)
J.C.H.W. Bartel, R.P.C. Cornelisse, S. van Weeghel (2004)
13   Article: De dynamiek van normoverschrijding en normhandhaving
P. de Beer, R. Mosch in: Mens en Maatschappij, Vol. 79 (2004), p. 208-232
14  download 520854 Chapter: De waarde van individualisering en de normen van sociaal-wetenschappelijk onderzoek
P. de Beer in: Bindingsloos of bandeloos: normen, waarden en individualisering (2004), p. 13-28
15  download 527066 Article: Een linkse hervormingsagenda voor het kapitalisme
P. de Beer in: Socialisme en Democratie, Vol. 61 (2004), p. 10-26
16  download 527193 Article: Heeft de vakbeweging haar taak volbracht?
P. de Beer in: Filosofie in bedrijf, Vol. 16 (2004), p. 21-31
17  download 527068 Article: Het debat over sociaal-liberalisme op herhaling
P. de Beer in: Socialisme en Democratie, Vol. 61 (2004), p. 68-70
18  download 527069 Chapter: Meer welvaart maakt niet gelukkig
P. de Beer in: Arbeid, tijd en flexibiliteit (2004), p. 33-45
19  download 527070 Article: Normvervaging in Nederland: Perceptie of realiteit?
P. de Beer in: Sociologische Gids, Vol. 51 (2004), p. 236-247
20  download 526959 Chapter: Op zoek naar de verloren tijd
P. de Beer in: Groot en klein verzet: temporele ordening in Nederland (2004), p. 115-124