The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Law - 2002

361 to 370 of 741
1 ... 71 ... 141 ... 221 ... 291 ... 341   351   361   371   381 ... 441 ... 511 ... 591 ... 661 ... 741

361   Chapter: Liability for defective products and services: the Netherlands
M.B.M. Loos, I. Giesen in: Netherlands reports to the sixteenth International Congress of Comparative Law, Brisbane 2002 (2002), p. 75-113
362   Article: Naar een gemeenschapsautonome interpretatie van het begrip 'schade': schadevergoeding voor immateriele schade bij pakketreizen
M.B.M. Loos in: Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, Vol. 2002 (2002), p. 157-161
363   Chapter: Right to performance
M.B.M. Loos in: The Principles of European Contract Law and Dutch Law, A Commentary (2002), p. 347-358
364   Chapter: Towards a European Law of Service Contracts
M.B.M. Loos in: Um Codigo Civil para Europa/ A Civil Code for Europe/ Un Code Civil pour l'Europe (2002), p. 349-360
365   Article: Aansprakelijkheid voor afgebroken onderhandelingen. Een vergelijking tussen Nederlands recht en de Principles of European Contract Law
C. Mak in: Ars Aequi, Vol. 51/2 (2002), p. 62-70
366   Chapter: General Duties. Art. 1:201-202 PECL
C. Mak in: The Principles of European Contract Law. A Commentary (2002), p. 47-53
367   Chapter: Liability for Negotiations. Art. 2:301-302 PECL
C. Mak in: The Principles of European Contract and Dutch Law. A Commentary (2002), p. 129-133
368   Chapter: Precontractuele aansprakelijkheid in Nederland
C. Mak in: Totstandkoming van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht (2002), p. 99-123
369   Annotation: LIEI 2002, , (EC-Sardines (WTO Panel Report))
J.H. Mathis in: Legal Issues of Economic Integration, Vol. 29:3, EC-Sardines (WTO Panel Report) (2002), p. 335-348
370   Book: Regional Trade Agreements in the GATT/WTO: Article XXIV and the Internal Trade Requirement
J.H. Mathis (2002), 328 p.