The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Law - 2002

721 to 730 of 748
1 ... 71 ... 141 ... 221 ... 291 ... 371 ... 441 ... 521 ... 591 ... 671 ... 701   711   721   731   741

721   Article: The Relationship between the Security Council and Regional Organizations during Enforcement Action under Chapter VII of the United Nations Charter
E. de Wet in: Nordic journal of international law : acta scandinavica juris gentium, Vol. 71 (2002), p. 1-37
722   Article: Ficties en feiten over herintreedsters
C.M.M.P. Wetzels in: Economisch-Statistische Berichten, Vol. 87 (2002)
723   Article: The E in ICE: Is the Climate for Negotiations on Trade and Environment Heating Up?
J.J.D. Wiers, M. Jacobs in: Legal Issues of Economic Integration, Vol. 29 (2002), p. 83-96
724  download 66463 Dissertation: Trade and Environment in the EC and the WTO. A Legal Analysis
J.J.D. Wiers (2002)
725   Chapter: Herorientering op de bevrijdende verjaring: vervanging waar mogelijk door wettelijke vermoedens
H.W. Wiersma in: Privaatrecht tussen Autonomie en Solidariteit (2002), p. 335-367
726   Article: Inhaalmanoeuvres van het burgerlijk procesrecht, De hercodificatie van wetsvoorstel 26855 c.a. per 1 januari 2002
H.W. Wiersma in: Nederlands Juristenblad, Vol. 77/1 (2002), p. 6-20
727   Article: Ervaringen van Nederlandse burgers met bestuursrechtelijke procedures
C.J. van der Wilt, B.J. Schueler in: Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiek recht (2002), p. 304-310
728   Article: Het convenant bodemsanering bedrijfsterreinen. Naar een nieuw systeem van aansprakelijkheid voor historische bodemverontreiniging.
C.J. van der Wilt in: Milieu en recht (2002), p. 26-32
729   Book editorial: Arbeidsverhoudingen in ontwikkeling. Eenheid en verscheidenheid van sectoren
A.C.J.M. Wilthagen, A.G. Nagelkerke (2002), p. 179
730   Chapter: De arbeidsverhoudingen aan het begin van de 21ste eeuw. Op weg naar een institutioneel mozaiek
A.C.J.M. Wilthagen, A.G. Nagelkerke in: Arbeidsverhoudingen in ontwikkeling. Eenheid en verscheidenheid van sectoren (2002), p. 1-18