The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Law - 2002

501 to 510 of 740
1 ... 71 ... 141 ... 221 ... 291 ... 361 ... 441 ... 481   491   501   511   521 ... 591 ... 661 ... 731

501   Chapter: Een afgesloten weg (oratie 2001)
C.E. du Perron in: Uitgesproken teksten (2002)
502   Chapter: Hoofdstuk 6: Zorgplicht
C.E. du Perron in: Leerboek Effectenrecht (2002)
503   Chapter: Netherlands
C.E. du Perron, W. van Boom in: Unification of Tort Law: Strict Liability (2002), p. 227-255
504   Chapter: Mogen, willen en doen niet altijd gelijk! Toegang, wensen en praktijk van telethuiswerken in Nederland
P. Peters, K.G. Tijdens, C.M.M.P. Wetzels in: Arbeid en ICT in onderzoek (2002), p. 137-151
505   Article: Distorsioni nel mercato interno ed imposizione societaria nelle UE: verso una base imponibile consolidata? (Internal market distorsions and corporate taxation in the EU: towards a consolidated tax base?)
C. Pinto in: fiscalia, Vol. januari (2002), p. 11-21
506  download 65841 Dissertation: Tax Competition and EU Law
C. Pinto (2002), p. 352
507   Article: The OECD 2001 Progress Report on Harmful Tax Competition
C. Pinto in: European Taxation : a monthly jrnl. of articles concerning tax laws of European Countries, Vol. januari (2002), p. 41-45
508   Article: Nieuw regime voor Schiphol, Over ruimtelijke doorwerking, handhaving, zorgplicht en rechtsbescherming
A.M.C. Polman in: Nederlands tijdschrift voor bestuursrecht, Vol. 9 (2002), p. 273-279
509   Article: Feit en rechtsnorm: moeilijke gevallen van lokaliseren van de internationale onrechtmatige daad: Hoge Raad 12 oktober en 7 december 2001
J.A. Pontier in: Nederlands Internationaal Privaatrecht, Vol. 3 (2002), p. 274-282
510   Annotation: SEW 2002, , (Bewerking Zaak C-118/00, Gervaius Larsy t. Rijksinstituut voor de sociale verzekering der zelfstandigen (RVSZ))
J.M. Prinssen in: Sociaal-economische wetgeving: tijdschrift voor Europees en economisch recht, Vol. 2, Bewerking Zaak C-118/00, Gervaius Larsy t. Rijksinstituut voor de sociale verzekering der zelfstandigen (RVSZ) (2002), p. 76-77