The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Law - 2000

21 to 30 of 865
1   11   21   31   41 ... 81 ... 171 ... 251 ... 341 ... 431 ... 511 ... 601 ... 691 ... 771 ... 861

21   Book: Handboek voor de ontslagpraktijk
R.M. Beltzer, G. van Loenen, A.D.M. van Rijs, A.C.J.M. Wilthagen (2000), 215 p.
22  download 39306 Book: Het reïntegratieplan bij verzoeken om ontbinding van de arbeidsovereenkomst van zieke werknemers
R.M. Beltzer, R. Knegt, F. Marcelissen, I. van de Pas (2000), 101 p.
23  download 39278 Article: Laat in, goedkoper uit?
R.M. Beltzer in: Tips & advies Personeel : 14-daagse adviesbrief voor het efficiënt werken met personeel, Vol. 5 (2000), p. 4-4
24  download 39280 Article: Meer of minder werken wettelijk geregeld: de WAA
R.M. Beltzer, M. Eck in: Advocatenblad, Vol. 80 (2000), p. 238-242
25   Article: Niet onder werktijd
R.M. Beltzer in: Tips & advies Personeel : 14-daagse adviesbrief voor het efficiënt werken met personeel, Vol. 5 (2000), p. 4-4
26   Book: Overgang van onderneming in de private en publieke sector
R.M. Beltzer (2000), 435 p.
27   Dissertation: Overgang van onderneming in de private en publieke sector
R.M. Beltzer (2000), p. 435
28  download 39303 Article: Overgang van onderneming; een rechtspraakoverzicht van 1998 tot 2000
R.M. Beltzer in: ArbeidsRecht, Vol. 7 (2000), p. 3-7
29  download 2767 Article: Vernietiging van de arbeidsovereenkomst wegens zwangerschap: de kantonrechter verdwaald?
R.M. Beltzer in: Arbeid Integraal : Bulletin Arbeid, Sociale Zekerheid & Recht, Vol. 4 (2000), p. 116-118
30   Book: De persoon in het recht
R.J.B. Bergamin (2000), 80 p.