The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Law - 1993

41 to 50 of 56
1   11   21   31   41   51

41   Report: Wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties in de sector bouwnijverheid, Onderzoeksrapport in opdracht van het EG-Beraad voor de Bouw
R.H. van Ooik (1993)
42  download 45258 Chapter: Ritual and law: an outline.
A.T.M. Schreiner in: Proceedings of the Commission's IXth International Symposia. Mexico City. (1993), p. 731-744
43  download 3741 Article: The retreat from politics or postmodern legislature
A.T.M. Schreiner in: Law and critique, Vol. 4 (1993), p. 99-115
44   Annotation: Annotatie Zaak 190/90, Nederlandse implementatie Seveso-richtlijn
H.G. Sevenster in: Sociaal-economische wetgeving (SEW), Vol. 30 (1993), p. 46-56
45   Annotation: Annotation to Case 2/90
H.G. Sevenster, Hancher in: Common Market law review (CMLR), Vol. 30 (1993), p. 351-367
46   Article: Convenanten in de context van het (Europese) mededingingsrecht
H.G. Sevenster in: Nederlands juristenblad, Vol. 68 (1993), p. 541-542
47   Article: Het EG-milieubeleid: duurzaam op weg?
H.G. Sevenster in: Tijdschrift voor Milieu en Recht, Vol. 20 (1993), p. 338-348
48   Article: Preface: The international approach to common environmental threats and the example of the European Community
H.G. Sevenster in: Ecology law quarterly, Vol. 20 (1993), p. 1-6
49   Report: Zo sterk als de zwakste schakel : Nederlands produktgericht milieubeleid in Europees- en internationaalrechtelijk verband
H.G. Sevenster (1993)
50  download 528260 Report: Een functie met inhoud: een onderzoek naar de taakinhoud van vier secretaressefuncties
M.J. Sloep, K.G. Tijdens (1993), p. 107, [1]