The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Law - 1993

11 to 20 of 50
1   11   21   31   41

11   Book review: Method in the madness
J.J.C. Kabel in: Bijblad bij de IndustriĆ«le eigendom, Vol. 1994 (1993), p. 238-240 , Auteursrecht
12   Article: Geld en Grammatica: de rechtsvindingsmethodiek van de Afdeling rechtspraak inzake sponsoring en art. 56 Mw
J.J.C. Kabel in: Mediaforum, Vol. 5 (1993), p. 77-78
13   Article: Grensoverschrijdende reclame en oneerlijke mededinging
J.J.C. Kabel in: Ars Aequi, Vol. 42 (1993), p. 714-726
14   Article: Het Publiek Privaat, Inleiding op het thema commercialisering van overheidsinformatie
J.J.C. Kabel in: I & I, Informatie en Informatiebeleid, Vol. 11 (1993), p. 13-14
15   Annotation: IER, 1993 (Beregoeie spaaraktie)
J.J.C. Kabel in: Intellectuele eigendom en reclamerecht, Vol. 9, Beregoeie spaaraktie (1993), p. 186-187
16   Annotation: IER, 1993 (Goede smaak en vrijheid van meningsuiting, Vuister/Ten Horn vs. Benneton)
J.J.C. Kabel in: Intellectuele eigendom en reclamerecht, Vol. 9, Goede smaak en vrijheid van meningsuiting, (Vuister/Ten Horn vs. Benetton), (1993), p. 49-52
17   Annotation: IER, 1993 (Neutral-rectificatie', Kortman vs. Procter & Gamble)
J.J.C. Kabel in: Intellectuele eigendom en reclamerecht, Vol. 9, Neutral-rectificatie, Kortman vs. Procter & Gamble (1993), p. 179-180
18   Annotation: Informatierecht 1992 , (Auteursrecht op opdrachtfilm, Stichting drugsinformatie en preventie voor jongeren vs. Heggelman Audiovisuekle Kommunikatie B.V.)
J.J.C. Kabel in: Informatierecht, Vol. 17, Auteursrecht op opdrachtfilm (1993), p. 109-110
19   Annotation: Informatierecht 1993 , (Auteursrecht op restmateriaal, F.J.A. Scheffer en Allegri Films B.V. vs. H. Pauwels/Cine Film & Video)
J.J.C. Kabel in: Informatierecht, Vol. 17, Auteursrecht op restmateriaal, (F.J.A. Scheffer en Allegri Films B.V. vs. H. Pauwels/Cine Film & Video (1993), p. 115-117
20   Report: Law and practice on dataprotection with regard to mailing lists, credit reference and some other professional information services in the EC compared with the amended draft directive
J.J.C. Kabel, O. Estadella-Yuste (1993)