The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Science - 1996

191 to 200 of 1938
1 ... 171   181   191   201   211 ... 381 ... 581 ... 771 ... 961 ... 1161 ... 1351 ... 1541 ... 1741 ... 1931

191  download 31973 Article: Legendre expansion of the neutrino-electron scattering kernel
J.M. Smit, J. Cernohorsky in: Astronomy & Astrophysics, Vol. 311 (1996), p. 347-351
192  download 4408 Article: Branches and loops in the X-ray colour-colour diagram of Cygnus X-3
J.M. Smit, M. van der Klis in: Astronomy & Astrophysics, Vol. 316 (1996), p. 115-122
193   Article: Groeiplaatstypologie en -classificatie in het licht van nieuwe ecologische uitdagingen.
J. Fanta in: Nederlands Bosbouwtijdschrift (1996), p. 167-189
194   Article: Discrete Approximations for Singularly Perturbed Boundary Value Problems with Parabolic Layers, I
P.A. Farrell, P.W. Hemker, G.I. Shishkin in: Journal of Computational Mathematics, Vol. 14 (1996), p. 71-97
195   Report: Verzuringstoestand van bodem en freatisch grondwater in de eikenbossen van de Amsterdamse Waterleidingduinen.
J.C.R. Dopheide, J.M. Verstraten (1996)
196   Report: De rol van hondenexfreties bij vermesting en verzuring.
J.C.R. Dopheide, E.G. Douma, J.M. Verstraten (1996)
197   Report: Het bergerbos. Verzurings- en vermestingstoestand van een oud duinbos in de binnenduinrandzone.
J.C.R. Dopheide, A.J.J. Bolt, J.M. Verstraten (1996)
198   Article: Discrete Approximations for Singularly Perturbed Boundary Value Problems with Parabolic Layers, II
P.A. Farrell, P.W. Hemker, G.I. Shishkin in: Journal of Computational Mathematics, Vol. 14 (1996), p. 183-194
199   Article: Discrete Approximations for Singularly Perturbed Boundary Value Problems with Parabolic Layers, III
P.A. Farrell, P.W. Hemker, G.I. Shishkin in: Journal of Computational Mathematics, Vol. 14 (1996), p. 273-290
200   Article: Parallel predictor-corrector methods
P.J. van der Houwen, B.P. Sommeijer, J.J.B. de Swart in: Journal of Computational and Applied Mathematics, Vol. 66 (1996), p. 53-71