The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Science - 1995

771 to 780 of 1952
1 ... 191 ... 381 ... 581 ... 751   761   771   781   791 ... 971 ... 1171 ... 1361 ... 1561 ... 1751 ... 1951

771   Article: Influence of X and R on the Emission of [Ru(X)(R)(CO)C2(alpha-diimine)] (X=Halide, Mn(CO)C5;R=alkyl): Change of Character of the Lowest Excited State from MLCT (X=Cl) to XLCT (X=I) and sigmaCbpi* (X=Mn(CO)C5)
H.A. Nieuwenhuis, D.J. Stufkens, A. jr. Vlcek in: Inorganic Chemistry, Vol. 34 (1995), p. 3879-3886
772  download 38548 Article: X-ray structural study of Ph2PbCl2(DMSO)2, Ph2PbCl2(HMPT)2 and Ph3PbCl(HMPT)
A.V. Yatsenko, L.A. Aslanov, H. Schenk in: Polyhedron, Vol. 14 (1995), p. 2371-2377
773   Article: Time-Resolved Absorption, Infrared and Resonance Raman Spectra of the Complexes [Ru(X)(R)(CO)C2(alpha-diimine)] (X=Halide; R=Alkyl): Influence of X on the Charge Transfer Character of the Lowest-Excited State
H.A. Nieuwenhuis, D.J. Stufkens, R.A. McNicholl, A.H.R. Al-Obaidi, C.G. Coates, J.J. McGarvey, J. Westwell, M.W. George, J.J. Turner in: Journal of the American Chemical Society, Vol. 117 (1995), p. 5579-5585
774   Article: The influence of substituents on the geometry of the cyclopropane ring VIII. The molecular and crystal structures of azocyclopropane N,N'-dioxide abd 1,1'dimethylazocyclopropane N,N'dioxide
J.S.A.M. de Boer, H. Schenk in: Recl. Trav. Chim. Pays-Bas, Vol. 114 (1995), p. 2371-2377
775   Article: X-ray structural analysis of a mesogenic compound of N,N'-bis-(p-butoxybenzylidene)-alpha,alpha'-bi-p-toluidine
P. Mandal, S. Paul, K. Goubitz, H. Schenk in: Mol. Cryst. Liq. Cryst., Vol. 258 (1995), p. 209-216
776   Chapter: Oxycocco-Sphagnetea (Klasse der hoogveenbulten en vochtige heiden)
J.H.J. Schaminee, R. van 't Veer, G. van Wirdum in: De vegetatie van Nederland; 2. Plantengemeenschappen van wateren, moerassen en natte heiden (1995), p. 287-316
777   Chapter: Phragmitetea (Riet-klasse)
E.J. Weeda, J.H.J. Schaminee, R. van 't Veer in: De vegetatie van Nederland; 2. Plantengemeenschappen van wateren, moerassen en natte heiden (1995), p. 161-220
778  download 41974 Article: Variable Temperature IR Spectroelectrochemical Investigation of the Stability of the Metal-Metal Bonded Radical-Anions [(CO)C5DMnRe(CO)C3(L)Re(Br) (CO)C3] Controlled by the Lowest pi* (alpha-diimine) Orbital Energy
J.W.M. van Outersterp, F. Hartl, D.J. Stufkens in: Organometallics, Vol. 14 (1995), p. 3303-3310
779   Chapter: Fossiele mestschimmels en Cyanobacterien als indicatoren voor eutrofiering in het verleden en de perspectieven van 14C wiggle matching als dateringsstrategie voor organische afzettingen
B. van Geel in: Abstracts ARA-Symposium "Een miljoen jaar antropogene mondiale milieuverandering" (1995), p. 9-10
780   Chapter: Macromolecular composition and development of the Phytomelan layer in seed coats
P. Graven, P.E. Wittich in: Book of Abstracts 12th symp. Morphologie, Anatomie und Systematik, Mainz (1995)