The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: faculty: "FMG" and publication year: "2011"

AuthorT.T.H. Nguyễn
TitleRape experiences and the limits of women’s agency in contemporary post-reform Vietnam
PromotorsF. Gouda, O.J.H.M. Salemink
Co-promotorP.A. de Vries
Date10-03-2011
Year2011
Pagesxiii, 289
FacultyFaculty of Social and Behavioural Sciences
Institute/dept.FMG: Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR)
Keywordsrape; agency; transitional society; Vietnam
AbstractThu-Huong Nguyen onderzocht hoe de ervaringen van verkrachte vrouwen en meisjes in Vietnam worden beïnvloed door sociale vertogen over gender en seksualiteit. Uit de individuele verhalen blijkt dat jonge vrouwen in Vietnam onbeschermd staan in het gecompliceerde sociale proces van overgang van orthodox staatssocialisme naar een chaotische marktgeoriënteerde samenleving, met een verhoogde sociale en geografische mobiliteit en complexere sociale netwerken. Tegen de achtergrond van economische en sociale ‘liberalisaties’ worden vrouwen echter gelijktijdig teruggedrongen in hun rol van plichtsgetrouwe echtgenotes, moeders en dochters, als boegbeelden van moraliteit. Daardoor kunnen ze worden beschouwd en functioneren ze in de praktijk als ‘sociale kleefstof’. In een patriarchale samenleving kan verkrachting - en de dreiging van verkrachting - worden gezien als onderdeel van een in elkaar grijpend mechanisme dat vrouwen maakt tot de (gendered) ‘sociale kleefstof’ die ze in feite belichamen. Nguyen pleit daarom voor een interpretatie van individuele autonomie als een overwogen of ‘beredeneerde’ sociale positie. In dit opzicht is de ‘beredeneerde’ autonomie een uitbreiding van de notie van relationele autonomie zoals ontwikkeld in de feministische theorievorming: het vergroot en contextualiseert agency die gewoonlijk vooral wordt begrepen als intentie en verlangen, of als door de omstandigheden ingegeven.
LanguageEnglish
Document typeDissertation
Download
Document finderUvA-Linker