The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Social and Behavioural Sciences - 2004

1211 to 1220 of 1710
1 ... 171 ... 341 ... 511 ... 681 ... 851 ... 1021 ... 1191   1201   1211   1221   1231 ... 1361 ... 1531 ... 1701

1211   Article: Werken aan een Bangkok in het veen. Een interview met Hans Hillebrand en Nico Beun
E. Juurlink, T. Lupi in: Agora, Vol. 20 (2004), p. 7-9
1212   Article: Diversiteit op buurtniveau. Probleem én oplossing?
M. van der Klis in: Rooilijn, Vol. 37 (2004), p. 18-24
1213   Article: Bevolkingsdynamiek in de vier grote steden
J.J. Latten, M.A. Bontje, H. Nicolaas in: Bevolkingstrends, Vol. 52 (2004), p. 59-68
1214   Article: Leefbaarheid van wijken
K. Leidelmeijer, F.M. Pinkster in: Rooilijn, Vol. 37 (2004), p. 301-306
1215   Article: Op je familie kun je rekenen. Opvattingen over familiesolidariteit onder autochtonen en allochtonen
A.C. Liefbroer, C.H. Mulder in: Demos, Vol. 20 (2004), p. 87-88
1216   Article: Bellingwedde: Europese samenwerking tegen witte schimmel
T. Lupi in: Agora, Vol. 20 (2004), p. 29-
1217   Article: Dantumadeel: Verbeelding aan de macht
T. Lupi in: Agora, Vol. 20 (2004), p. 10-
1218   Article: De blauwe stad: In de ban van het water.
T. Lupi in: Agora, Vol. 20 (2004), p. 19-
1219   Article: Demografie in Nederland, 1989-2004 en verder: Bloei en verbreding.
C.H. Mulder in: Bevolking & Gezien, Vol. 33 (2004), p. 21-32
1220   Article: Etnische segregatie in Europees perspectief.
S. Musterd in: Stedebouw & Ruimtelijke Ordening, Vol. 85 (2004), p. 28-31