The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Social and Behavioural Sciences - 2004

171 to 180 of 1710
1 ... 151   161   171   181   191 ... 341 ... 511 ... 681 ... 851 ... 1021 ... 1191 ... 1361 ... 1531 ... 1701

171  download 96732 Article: Students' perception of school moral atmosphere: From moral culture to social competence. A generalizability study.
A.L. Beem, A.L., D. Brugman, K. Høst, L.W.C. Tavecchio in: European Journal of Developmental Psychology, Vol. 1 (2004), p. 171-192
172   Article: Temperament in de kinderopvang.
J.C. de Schipper, J. van Zeijl, L.W.C. Tavecchio in: Tijdschrift voor orthopedagogiek, Vol. 43 (2004), p. 189-199
173   Chapter: Lichamelijke opvoeding in Nederland. Sluitpost van een wankel onderwijsbeleid.
L.W.C. Tavecchio in: Liber amoricum voor Han Kemper: beweegredenen onderzocht . (2004), p. 141-146
174   Chapter: Overview of public relations and communication management in Europe
A.A. van Ruler, D. Vercic in: Public relations and communication management in Europe : a nation-by-nation introduction to public relations theory and practice (2004), p. 1-11
175   Chapter: The Netherlands
A.A. van Ruler in: Public relations and communication management in Europe : a nation-by-nation introduction to public relations theory and practice (2004), p. 261-275
176   Article: The routinization of innovation research: a constructively critical review of the state-of-the-science
N.R. Anderson, C.K.W. de Dreu, B.A. Nijstad in: Journal of organizational behavior, Vol. 25 (2004), p. 147-173
177   Book review:
C. de Ruiter in: Maandblad geestelijke volksvezondheid, Vol. 59 (2004), p. 161-162 , Hulpverlening onder druk: gerechtscliënten in de geestelijke gezondheidszorg
178   Article: Forensisch gedragsonderzoek in strafzaken
C. de Ruiter in: Justitiële verkenningen, Vol. 30 (2004), p. 50-61
179   Article: Gestructureerde risicotaxatie: een noodzakelijke bezigheid in de tbs: reactie op Deenen
M. Hildebrand, C. de Ruiter in: Gedragstherapie, Vol. 37 (2004), p. 49-53
180   Article: PCL-R psychopathy and tis relation to DSM-IV Axis I and Axis II disorders in a sample of male forensic psychiatric patients in the Netherlands
M. Hildebrand, C. de Ruiter in: International journal of law and psychiatry, Vol. 27 (2004), p. 233-248