The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Social and Behavioural Sciences - 2000

1021 to 1030 of 1120
1 ... 111 ... 221 ... 331 ... 441 ... 551 ... 671 ... 781 ... 891 ... 1001   1011   1021   1031   1041 ... 1111

1021   Chapter: Strategies of reclaiming delinquent youth.
J.M.A. Hermanns, H. van der Stege in: Child and juvenile delinquency. Strategies of prevention and intervention in Germany and the Netherlands. (2000)
1022   Article: Delinquentie, risicogedrag en gezondheidsuitkomsten
M. Junger, A. van der Laan in: Modus, Vol. 8 (2000), p. 20-23
1023   Chapter: Ambivalentie en informatieintegratie
F. van Harreveld, J. van der Pligt, N.K. de Vries in: Fundamentele sociale psychologie. Dl. 14 (2000), p. 143-150
1024   Report: Synthesis Report of the evaluation of Dutch development cooperation in the area of health, nutrition and population
A.P. Hardon (2000)
1025  download 11327 Inaugural lecture: Sign of the times: de popsong als volkslied van de globalisering
R.W. Boomkens (2000), p. 36
1026  download 11363 Inaugural lecture: Tijd voor kwaliteit in de kinderopvang
J.M.A. Riksen Walraven (2000), p. 34
1027  download 11105 Inaugural lecture: Een nieuw perspectief: herziening beleid, onderwijs, communicatie, maslowpyramide dringend nodig
D. Pinto (2000), p. 50
1028  download 11123 Inaugural lecture: In deze verwarrende tijd: een terugblik en vooruitblik op de postmoderniteit
N.A. Wilterdink (2000), p. 30
1029  download 11164 Inaugural lecture: Lopen over water: over dynamiek van organiseren, vernieuwen en leren
J.J. Boonstra (2000), p. 50
1030   Chapter: Afrika's internationale relaties
A.J. Dietz, J. Houtkamp in: Tropisch Afrika (2000), p. 197-219