The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Social and Behavioural Sciences - 1999

771 to 780 of 1139
1 ... 111 ... 221 ... 341 ... 451 ... 561 ... 681 ... 751   761   771   781   791 ... 911 ... 1021 ... 1131

771   Article: Opvoedingsdoelen van autochtone en allochtone ouders
J.M.A.M. Janssens, T. Pels, M. Dekovic, C. Nijsten in: Tijdschrift voor Orthopedagogiek (1999)
772   Chapter: Opvoeden in autochtone Nederlandse: een historiserend-empirische beschouwing
W. Meeus, M. Dekovic in: De deugd in het opvoedingsdebat (1999)
773   Article: Slaapduur, slaapkwaliteit en schoolfunctioneren van kinderen
A.M. Meijer, H.T. Habekothe, G.L.H. van den Wittenboer in: Nederlandsch Tijdschrift voor de Psychologie, Vol. 54 (1999), p. 136-144
774   Book: Toegepaste statistiek; inductieve technieken: werkboek
G.L.H. van den Wittenboer, A.A.J. van Peet, J.J.C.M. Hox (1999), 185 p.
775   Chapter: Decentralisation and Deregulation in Europe: Towards a Conceptual Framework
P.N. Karstanje in: Educational Management: Redefining Theory, Policy and Practice (1999), p. 29-42
776   Chapter: School autonomy and external quality control
P.N. Karstanje in: Quality and Educational Management (1999)
777   Article: Het betere blijft nog steeds de vijand van het goede. Een antwoord op Van der Werf en Creemers, en Bosker en Scheerens
J. Dronkers in: Pedagogische Studiën, Vol. 76 (1999), p. 74-81
778   Article: The Effects of Parental Conflicts and Divorce on the Well-being of Pupils in Dutch Secondary Education
J. Dronkers in: European Sociological Review, Vol. 15 (1999), p. 195-212
779   Article: Jeugdige intelligentie en later succes in onderwijs en beroep
J. Dronkers in: Psychologie en Maatschappij, Vol. 87 (1999), p. 152-165
780   Article: Effektivitaet oeffentlichen, kirchlichen und privaten Gymnasialunterrichts. Bildungs-, Berufs- und Sozialisationeffekte in nordrhein-westfaelischen Gymnasien
J. Dronkers, W. Hemsing in: Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, Vol. 2 (1999), p. 247-261