The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Social and Behavioural Sciences - 1997

621 to 630 of 2081
1 ... 201 ... 411 ... 601   611   621   631   641 ... 831 ... 1031 ... 1241 ... 1451 ... 1661 ... 1871 ... 2081

621   Article: Vinger aan de pols van de jeugd
M.E.W. Voncken in: Vernieuwing : Tijdschrift voor Onderwijs en Opvoeding, Vol. 56 (1997), p. 15-18
622   Report: De Regionale meld- en Coordinatiefunctie in bedrijf: Portretten van 10 regio's. Achtergronddocument
M.E.W. Voncken, M.L.L. Volman (1997)
623   Article: Beroepsvaardigheden geintegreerd oefenen met behulp van kernproblemen
J.H.A.M. Onstenk in: Profiel van beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, Vol. 6 (1997), p. 14-16
624   Chapter: Kernproblemen van het leraarschap
G.M. Moerkamp, J.H.A.M. Onstenk in: De lerarenopleidingen; van opleidingsconcept naar opleidingspraktijk. Een selectie van de bijdragen aan het VELO-congres 1996 (1997), p. 67-83
625   Chapter: A bio-ecological model of intellectual development: moving beyond
T. Rosenblum, E.H. de Bruyn, D. Lee in: Intelligence, Heredity and Environment (1997), p. 303-322
626   Report: Marktverkenning Programmagroep Onderwijs- en Opvoedingsmoeilijkheden (OOM)
E.C. Mellink (1997)
627   Chapter: Van schrijfonderwijs naar schrijfvaardigheidsonderwijs. Mogelijkheden voor effectiever en efficienter schrijfonderwijs
A.M. Overmaat in: Het schoolvak Nederlands. Verslag van de tiende conferentie (1997), p. 249-257
628   Report: Adaptief Onderwijs in Prima-1. Stand van zaken en effecten
A.M. Overmaat, G. Ledoux, P.N.J. Koopman (1997)
629   Dissertation: Lerend leren werken. Brede vakbekwaamheid en de integratie van leren, werken en innoveren
J.H.A.M. Onstenk (1997), p. 405
630   Chapter: Introduction and Conclusions
H. Vermeulen in: Immigrant policy for a multicultural society. A comparative study of integration, language and religious policy in five Western European countries (1997), p. 5-14