The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Social and Behavioural Sciences - 1995

631 to 640 of 2123
1 ... 211 ... 421 ... 611   621   631   641   651 ... 841 ... 1061 ... 1271 ... 1481 ... 1691 ... 1901 ... 2121

631   Report: De panelstudie Verder Studeren: weging en respons tot eind 1994
J. Roeleveld, U. de Jong, H.D. Webbink (1995)
632   Chapter: Community structure and support network variation in rural areas: a United Kingdom-Netherlands comparison
J.F.C.M. Thissen, G.C. Wenger, T. Scharf in: International Perspectives on community care for older people (1995), p. 59-93
633   Chapter: Enrolment of Migrants to University Education in the Netherlands
J.K. Koppen, M.E. Voorthuis in: Education in Europe: an Intercultural Task, European Studies in Education (1995), p. 468-479
634   Article: Pensioenmigratie en de ontwikkeling van woonmilieus op het platteland
J.F.C.M. Thissen in: Rooilijn, Vol. 28 (1995), p. 124-129
635   Book: De Wolden en het water. De landschaps-en waterstaatsontwikkeling in het lage land ten oosten van de stad Groningen vanaf de volle middeleeuwen tot ca. 1870
W.A. Ligtendag (1995), 354 p.
636   Article: Het nut van oude kaarten voor historisch-geografen: de bevindingen tijdens een onderzoek
W.A. Ligtendag in: Caert-thresoor, Vol. 14 (1995), p. 1-5
637   Chapter: Beheer en bestuur van de polder Mastenbroek 1768-1856
H. Kaag-van der Boon in: Omarmd door IJssel en Zwartewater. Zeven eeuwen Mastenbroek (1995), p. 235-244
638   Chapter: De Koekoek en het Zwijnsleger
H. Kaag-van der Boon in: Omarmd door IJssel en Zwartewater. Zeven eeuwen Mastenbroek (1995), p. 245-257
639   Chapter: From Building to Living; Design, Occupancy, Satisfaction and Neighbourhood Management
E.T. van Kempen in: Making Them Meet: Policy, Design, Management, Satisfaction (1995), p. 187-202
640   Chapter: Population Forecasting in the Netherlands between the two World Wars
H.A. de Gans in: Population and Family in the low Countries 1994 (1995), p. 125-154