The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Social and Behavioural Sciences - 1994

711 to 720 of 793
1 ... 71 ... 151 ... 231 ... 311 ... 391 ... 471 ... 551 ... 631 ... 691   701   711   721   731 ... 791

711   Chapter: Sociale Segregatie en functionele samenhang in de regio Amsterdam
J. v.d. Veer in: Ruimte voor regionaal bestuur? Planologische opstellen over bestuurlijke samenwerking in de regio Amsterdam (1994), p. 45-74
712   Chapter: Verschillen tussen stad en rand; belangentegenstellingen en gemeenschappelijke belangen
J. v.d. Veer in: Ruimte voor de Regio? Verslag van een studiedag (1994), p. 12-15
713   Dissertation: Nitrous oxide, happy air or hot air. Long-term effects of treatment of anxious child dental patients
J.S.J. Veerkamp (1994), p. 170
714   Article: Treating fearful children: Does a parent's view of the child's fear change?
J.S.J. Veerkamp, W.E. van Amerongen, J. Hoogstraten, R.J.M. Gruythuysen in: Journal of Dentistry for Children, Vol. 70 (1994), p. 105-108
715  download 15414 Article: Perceiving AIDS-related risks: accuracy as a function of differences in actual risk
F.W. van der Velde, J. van der Pligt, C. Hooijkaas in: Health Psychology, Vol. 13 (1994), p. 25-33
716   Article: "Maar wat heeft dat met mij te maken?": Persoonlijke en onpersoonlijke impact van kranteartikelen op risico-oordelen.
A.S. Velthuijsen in: Massacommunicatie, Vol. 23 (1994), p. 214-227
717   Book: Berlin und Amsterdam: ein Stadtvergleich (Beitrage an der 3. Konferenz Amsterdam-Berlin)
J.C.L. van de Ven, J. van der Weiden (1994), 123 p.
718   Report: Heavy metals in poor sandy soils and associated groundwater
J.M. Verstraten, T.J. Heimovaara, L. Hoitinga, A.J. van Wijk (1994)
719   Article: Bespreking dissertatie
W.M.M.H. Veugelers in: L en L brief, Vol. oktober (1994), p. 4-5
720   Article: Biuitenschools leren
W.M.M.H. Veugelers in: VELON (1994), p. 1-10