The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Social and Behavioural Sciences - 1992

81 to 90 of 188
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181

81   Book review: Watjes en ratjes : een longitudinaal onderzoek naar het verband tussen maatschappelijke kwetsbaarheid en jeugdcriminaliteit
M. Junger in: Mens en maatschappij, Vol. 67 (1992), p. 301 , Watjes en ratjes : een longitudinaal onderzoek naar het verband tussen maatschappelijke kwetsbaarheid en jeugdcriminaliteit
82   Book editorial: Ceders in de tuin : naar een nieuwe opzet van het onderwijsbeleid voor allochtone leerlingen : rapportage van de Commissie Allochtone Leerlingen in het Onderwijs. Deel I.
J.A. van Kemenade, G.W. Meijnen (1992), p. 87
83   Article: The effect of expectation on the identification of known and unknown persons
J.H. Kerstholt, J.G.W. Raaijmakers, J.M. Valeton in: Applied Cognitive Psychology, Vol. 6 (1992), p. 173-180
84   Article: Naoorlogse woonwijken in breed perspectief
L.A. de Klerk in: Stedebouw en Volkshuisvesting, Vol. 34 (1992), p. 10-14
85   Chapter: Naoorlogse woonwijken in breed perspectief
L.A. de Klerk in: Verval en herstel van naoorlogse woningcomplexen (1992)
86   Chapter: Rotterdam in historic perspective
L.A. de Klerk in: Living at the Waterfront (1992), p. 35-37
87   Article: Samenleving, politiek en bureaucratie, verkenningen en verbanden
L.A. de Klerk in: Rooilijn, Vol. 15 (1992), p. 45-51
88   Chapter: Stedelijke elite op de bres voor de volkshuisvesting
L.A. de Klerk in: En dat al voor de arbeidende klasse (1992), p. 206-233
89   Chapter: Volkshuisvesting als onderneming, ir Auguste Plate 1881-1953
L.A. de Klerk in: En dat al voor de arbeidende klasse (1992), p. 179-205
90   Book: De eenwording van Nederland: schaalvergroting en integratie sinds 1800
H. Knippenberg, B.C. de Pater (1992), 224 p.