The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Social and Behavioural Sciences - 1992

11 to 20 of 188
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181

11   Chapter: Signalering van structurele veranderingen in een communiatienetwerk.
P.A.A. van den Besselaar in: Informatiewetenschap 1992. (1992), p. 63-76
12   Article: Hyperventilatie-provocatie en ademhalingsoefeningen voorafgaande aan exposure in vivo bij de behandeling van paniekstoornis met agorafobie.
E. de Beurs, A. Lange, P. Koele, R. van Dyck in: Directieve Therapie, Vol. 12 (1992), p. 242-260
13   Article: Over het registreren van paniek door agorafobici
E. de Beurs, A. Lange, P. Koele, J. Kiestra, R. van Dyck in: Directieve Therapie, Vol. 12 (1992), p. 274-
14   Article: Self-monitoring of panic attacks and retrospective estimates of panic: Discordant findings.
E. de Beurs, A. Lange, R. van Dyck in: Behaviour Research and Therapy, Vol. 30 (1992), p. 411-413
15   Article: Validiteit, betrouwbaarheid en predictieve waarde van de Nederlandse versie van de Therapist Client Rating Scale bij agorafobie-patienten.
E. de Beurs, A. Lange, F. Marquenie, M. Du Pre in: Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, Vol. 47 (1992), p. 195-200
16   Article: Beknopte instructie voor afname van de Rorschach volgens het Comprehensive System
P. Binkhuysen, C. de Ruiter in: Nederlands Rorschach Tijdschrift, Vol. 1 (1992), p. 87-93
17   Article: Social anxiety and social skills: Effectiveness of social skills training with children
R.W. Blonk, P.J.M. Prins in: International Journal of Psychology, Vol. 27 (1992), p. 440-440
18   Chapter: Algemeenheid en specificiteit van onderwerp bij consensusschattingen: een protocol analyse [Consensus estimation for general and specific target stimuli: A protocol analysis].
W. Bosvelt, W. Koomen, J. van der Pligt in: Fundamentele Sociale Psychologie. Dl 6 (1992), p. 98-112
19   Article: Evidence of psychological disorder in the Rorschach protocols of patients with sleep disorders
L. Cohen, P. van Groningen, C. de Ruiter in: Sleep-wake research in the Netherlands, Vol. 3 (1992), p. 329-333
20   Article: Clinical evaluation of dental implant treatment; A nationwide study.
M.S. Cune, C. de Putter, J. Hoogstraten in: Journal of Dental Research, Vol. 72 (1992), p. 636-