The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Social and Behavioural Sciences - 1990

121 to 130 of 134
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131

121   Chapter: Social phobia: Nature and treatment
A. Scholing, P.M.G. Emmelkamp in: Handbook of social and evaluation anxiety (1990), p. 269-324
122   Chapter: A computer testbattery for the assessment of elementary learning, attentive and effort processes in LD and ADD children.
R.J.M. Somsen, P.C.M. Molenaar, B. van 't Klooster in: Developmental psychology behind the dykes. An outline of developmental psychological research in the Netherlands (1990), p. 169-180
123   Chapter: ERP scalp topography and stage transitions in cognitive development.
J.E.A. Stauder, P.C.M. Molenaar, M.W. van der Molen, A. Kok in: Psychophysiological Brain Research (1990), p. 161-166
124   Report: Vooronderzoek ontwikkeling en toepassing diagnosticum.
L.W.C. Tavecchio, F.E.M. Dijkstra, H.W. Oomen-v.d.Kerkhof, J.M. Roorda-Honée, M.A.E. Thomeer-Bouwens (1990)
125   Book editorial: Handboek psychopathologie, deel I
W. Vandereyken, C.A.L. Hoogduin, P.M.G. Emmelkamp (1990)
126   Article: Betekenis van het connectionisme voor de psychologie
F.M.J. Verschure, J. van Heerden, P.C.M. Molenaar in: Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, Vol. 45 (1990), p. 25-39
127   Article: Klasse- en seksestereotypering van cliënten in de geestelijke gezondheidszorg
A.J. Vrugt in: Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, Vol. 45 (1990), p. 66-70
128   Article: Negative attitudes, nonverbal behavior and self-fulfilling prophecy in simulated therapy interviews
A.J. Vrugt in: Journal of Nonverbal Behavior, Vol. 14 (1990), p. 77-86
129   Chapter: Prestaties van vrouwen in het kader van wiskunde-onderwijs: Een proces van zichzelfbevestigende voorspellingen?
A.J. Vrugt, V. Verhagen in: Rapporten en perspectieven omtrent vrouwenstudies (1990), p. 103-123
130   Article: Seksestereotypering bij de uitoefening van leidinggevende en verzorgende beroepen
A.J. Vrugt in: Gedrag en Organisatie, Vol. 3 (1990), p. 151-159