The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Social and Behavioural Sciences - 1990

41 to 50 of 134
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131

41   Book editorial: Communication development and human rights in Asia
C.J. Hamelink, A. Mehra (1990), p. 194
42   Article: Een functionele benadering van de jeugdhulpverlening. De normharmonisatie als prikkel tot vernieuwing?
J.M.A. Hermanns, J. van der Ploeg, P. Bonke in: Jeugd en Samenleving, Vol. 20 (1990), p. 410-415
43   Chapter: Zorgen om het jonge kind.
J.M.A. Hermanns in: Driemaal is scheepsrecht : opstellen over wetenschap, praktijk en onderwijs in de pedagogische wetenschappen (1990), p. 153-172
44   Chapter: De praktische betekenis van opvoedkundig onderzoek in een functioneel gedifferentieerde samenleving
G.F. Heyting in: Driemaal is scheepsrecht: opstellen over wetenschap, praktijk en onderwijs in de pedagogische wetenschappen (1990), p. 1-18
45   Chapter: Stoornissen in de impulscontrole
C.A.L. Hoogduin, A. Lange in: Handboek Psychopathologie (1990)
46   Book: Stadsgewesten in beweging: migratie naar- en uit de grote steden
R.B. Jobse, H.M. Kruythoff, S. Musterd (1990), 176, [15] p.
47   Article: De magische band met de samenleving (The magic bond to society)
M. Junger in: SEC, Vol. 4 (1990), p. 16-19
48   Book: Delinquency and ethnicity. An investigation on social factors relating to delinquency among Moroccan, Turkish, Surinamese and Dutch boys
M. Junger (1990), 175 p.
49   Article: Godsdienst en criminaliteit
M. Junger, W. Polder in: JustitiĆ«le verkenningen, Vol. 16 (1990), p. 44-67
50   Article: Intergroup bullying and racial harassment in the Netherlands
M. Junger in: Sociology and social research, Vol. 74 (1990), p. 65-72