The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Social and Behavioural Sciences - 1990

31 to 40 of 134
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131

31   Chapter: Psychotherapy: An experimental clinical approach
P.M.G. Emmelkamp in: What is psychotherapy? Contemporary perspectives (1990), p. 125-129
32   Book: Understanding everyday racism : an interdisciplinary theory and analysis of the experiences of black women
P.J.M. Essed (1990)
33   Book editorial: Fundamentele sociale psychologie; dl. 4
J. Extra, A. van Knippenberg, J. van der Pligt, M. Poppe (1990), p. 224
34   Article: Emotioneerbaarheid van dwarslaesipatienten
N.H. Frijda, B. Nieuwenhuyse, L. Fasotti, J. Schuerman, B. Bermond in: Gedrag, Vol. 18 (1990), p. 259-272
35  download 14475 Article: Did the Akan resort to abortion in pre-colonial Ghana? some conjectures.
S. van der Geest, W. Bleek in: Africa, Vol. 60 (1990), p. 121-132
36   Article: Geld en traditie in Afrika: is betalen voor gezondheidszorg cultureel aanvaardbaar?
S. van der Geest in: Sociologische Gids, Vol. 37 (1990), p. 238-251
37   Article: Het stelonderwijs op de basisschool; onderzoek en aanbevelingen.
A.J.S. van Gelderen, H. Blok in: Moer, Vol. 22 (1990), p. 42-52
38   Article: Anxiety, depression, and perception of early parenting: A meta-analysis.
C. Gerlsma, P.M.G. Emmelkamp, W.A. Arrindell in: Clinical Psychology Review, Vol. 10 (1990), p. 251-277
39   Chapter: De relatie tussen beinvloed worden en invloed uitoefenen.
D. de Gilder, H. Wilke in: Fundamentele sociale psychologie (1990), p. 86-104
40   Article: Het voorspellend vermogen van de Interactionele Probleem Oplossings Vragenlijst
P. Hageman, A. Lange, R. van Dyck, K. Hoogduin, A.M. Meijer in: Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, Vol. 45 (1990), p. 335-344