The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Social and Behavioural Sciences - 1990

21 to 30 of 134
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131

21   Article: Onderwijsonderzoek vanuit multiniveau perspectief.
P. van den Eeden, G.W. Meijnen in: Tijdschrift voor onderwijsresearch, Vol. 15 (1990), p. 259-273
22   Article: Voorwoord themanummer: Multiniveau onderzoek.
P. van den Eeden, G.W. Meijnen in: Tijdschrift voor onderwijsresearch, Vol. 15 (1990), p. 257-258
23   Article: Behavioral treatment of an incest-related trauma in an agoraphobic client
S. Elsenga, P.M.G. Emmelkamp in: Journal of Anxiety Disorders, Vol. 4 (1990), p. 151-162
24   Chapter: Angststoornissen
P.M.G. Emmelkamp, C.A.L. Hoogduin, M.A. van den Hout in: Handboek psychopathologie, Vol. 1 (1990), p. 205-239
25   Chapter: Anxiety and fear
P.M.G. Emmelkamp in: International handbook of behavior modification and therapy (1990), p. 283-305
26   Chapter: Behavioral treatment for simple and social phobics
P.M.G. Emmelkamp, A.H. Scholing in: The treatment of anxiety (1990), p. 327-361
27   Chapter: Current status of behaviour therapy in Europe
P.M.G. Emmelkamp in: The scientific dialogue: From basic research to clinical intervention (1990), p. 11-19
28   Article: Marital adjustment and obsessive-compulsive disorder
P.M.G. Emmelkamp, E. de Haan, C.A. Hoogduin in: British Journal of Psychiatry, Vol. 156 (1990), p. 55-60
29   Chapter: Observatie
P.M.G. Emmelkamp, G. van Linden van den Heuvell, A. Scholing in: Diagnostiek in de klinische psychologie (1990), p. 97-116
30   Chapter: Obsessive compulsive disorder in adulthood
P.M.G. Emmelkamp in: Handbook of child and adult psychopathology: A longitudinal perspective (1990), p. 221-234