The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Social and Behavioural Sciences - 1987

41 to 50 of 91
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91

41   Chapter: Some conclusions regarding the problem posed by Junger and Junger-Tas
M. Junger, P.G.M. van der Heijden, J.A. Hagenaars in: Proceedings of the fourth Symposium on Data Analysis (1987)
42   Chapter: Validiteit van zelfrapportage van delinquentie bij jongeren uit etnische minderheden (Validity of self-report delinquency among youngsters of ethnic minorities)
M. Junger in: De vragenlijst in het sociaal onderzoek (1987)
43   Report: Van delict tot veroordeling: doorstroomschema's (From crime to sentence)
M. Junger, J.J.A. Essers (1987)
44   Article: Women's experiences of sexual harassment; some implications for their fear of crime
M. Junger in: British journal of criminology, delinquency and deviant social behaviour, Vol. 27 (1987), p. 358-383
45   Book: Leefbaarheid en drugs in Amsterdam: [1]: de spreiding van drugsscenes √≥ver, en de relatie met de leefbaarheid in de stad
J.M. Kersloot, S. Musterd (1987)
46   Chapter: Hoa's in the Netherlands: Chinese refugees from Vietnam
J.G.G.M. Kleinen in: De Chinezen (1987), p. 48-69
47   Chapter: Public-Private-Partnership
L.A. de Klerk in: De binnenstad binnenste-buiten? : verslag symposium over de binnenstad 3 sept. 1987 (1987), p. 37-40
48   Article: De invloed van taal op bias bij psychotherapeuten
A. Lange, H. Kortenbosch, L. Koppelaar in: Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, Vol. 42 (1987), p. 254-261
49   Article: Leeftijdsregressie op papier
A. Lange in: Directieve Therapie, Vol. 7 (1987), p. 70-78
50   Article: Mediatietherapie met de partner van een agorafobica
A. Lange, J. Kiestra, H. Vromen, D. Hahn in: Directieve Therapie, Vol. 7 (1987), p. 29-36